Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije ukazao je na sumnju da ima elemenata sistemske organizovane korupcije u raspolaganju imovinom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, posebno u prodaji objekata specijalnih bolnica za rehabilitaciju.

U izveštaju o raspolaganju imovinom PIO Fonda dostavljenom Vladi, Savet je naveo da „postoji sumnja da ima elemenata sistemski organizovane korupcije širokih razmera, usmerenih, s jedne strane, na svesno pričinjavanje materijalne štete Fondu i Republici Srbiji, a s druge za svesno omogućavanje trećim licima da se činjenjem ili nečinjenjem od strane Fonda i pojedinih državnih organa svesno obogate na račun njihove imovine putem kupovine nepokretnosti po cenama nižim od tržišnih“.

Savet je analizirao rad Fonda od 2009. do 2019. godine i utvrdio da postoje dva, odnosno tri dijametralno suprotna perioda.

U prvom periodu, do 2014. godine, Fond je zajedno sa svim organima upravljanja i stručnom službom sprovodio politiku ukrupnjavanja imovine Fonda, njeno definisanje, zaštitu i stavljanje u funkciju radi sticanja prihoda, a u cilju smanjenja dotacija i rasterećenja republičkog budžeta, naveo je Savet.

Navedeno je da se u drugom periodu, do 2018. godine, Fond koji je i formalnopravno postao vlasnik nepokretnosti, ponašao suprotno ovlašćenjima vlasnika – da se o njoj stara, pribira prihode od nje i upravlja njome u duhu dobrog domaćina.

„U trećem periodu Fond se ne samo ponašao nedomaćinski u pogledu svoje imovine, već je svesno preduzimao radnje u cilju njenog umanjenja, prouzrokujući pritom veliku materijalnu štetu“, ukazuje se u izveštaju Saveta.

Savet smatra da su prodaja i privatizacija centara za rehabilitaciju koji koriste termalne izvore i gašenje takvih zdravstvenih ustanova „nedopustivi i suprotni interesima gradjana Srbije i suprotni interesima očuvanja narodnog zdravlja, na čije čuvanje je država obavezana Ustavom“.

Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Državnoj revizorskoj instituciji Savet je preporučio da uradi reviziju procene tržišne vrednosti prilikom prodaje nepokretnosti banjskog kompleksa „Žubor“ u Кuršumlijskoj banji. Savet je ocenio da su te nepokretnosti procenjene, a zatim prodate za višestruko niži iznos od njihove prvobitno procenjene tržišne vrednosti.

Preporuka Saveta je i da DRI obavi reviziju procene tržišne vrednosti prilikom prodaje zemljišta bez objekta od 16.000 kvadratnih metara Specijalne bolnice u Vranjskoj banji, jer je ta nepokretnost procenjena, a zatim prodata „za deset puta nižu cenu od provobitno procenjene tržišne vrednosti“.

Državnim revizorima je preporučeno da provere kako je utvrđena i procena tržišne vrednosti kompleksa Specijalne bolnice za rehabilitaciju Vranjska banja jer su te nepokretnosti ponudjene na prodaju po početnoj ceni „višestruko nižoj od već utvrdjene tržišne vrednosti“.

Vlada Srbije bi po nalazima Saveta trebalo da nadležne za organizovani kriminal, pre svega Tužilalštvo, zaduži da preduzmu zakonskee mere za otkrivanje počinilaca i za njihovo procesuiranje u vezi sa prodajom nepokretnosti banjskog kompleksa „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji i nepokretnosti u Vranjskoj banji „zbog svesnog umanjenja njihove tržišne vrednosti u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi trećim licima“.

 

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram