Republički geodetski zavod (RGZ) podržao je danas i pridružio se pozivu za hitne izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture radi zaštite prava građana.