Doktor Vojislav Magdić Foto: Privatna arhiva

Dr Vojislav Magdić, specijalista anesteziologije i reanimacije u Zdravstvenom centru Negotin preminuo je u svojoj 58 godini.

Doktor Magdić rođen je 16.07.1963. u Negotinu. Osnovnu školu završio je u Kobišnici, a gimanziju u rodnom gradu.

Medicinu je studirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu gde je 1996. stekao zvanje doktor medicine.

Radnu karijeru započeo je 1997. u Zdravstvenom centru u Negotinu, gde je radio u Službi hitne medicinske pomoći do specijalizacije na koju je upućen aprila 2001.

Dr Magdić je septembra 2005. na Vojnomedicinskoj akademiji stekao zvanje specijaliste anesteziologije sa reanimatologijom, a 2011. upisao je i doktorske studije na Odseku kliničke medicine na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Svoju požrtvovoanost pokazao je i prilikom izbijanja epidemije korona virusa ne samo u ustanovi u kojoj je zaposlen, već i prilikom angažovanja u KBC „Dragiša Mišović“ u Beogradu gde je u dva navrata pomagao kolegama u zbrinjavanju najtežih pacijenata, piše ng portal.