Koga se tiču izmene zakona o penzijskom osiguranju

Društvo 18. jun. 202114:06 > 15:23
Podeli:
šanse za preživljavanje kovida
Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Skupština je nedavno usvojila promene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Novine se ne odnose na sve, već samo na osobe kojima je do penzije ostalo do pet, odnosno do dve godine, jer su nakon prihvatanja socijalnog programa 2014. usledile izmene zakona i od 2015. uvedena je prevremena starosna penzija.

Obrazlažući pred poslanicima šta je suština zakonskih izmena, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević rekla je da su te izmene neophodne kako bi se rešio problem sa kojim se suočavaju oni koju su bili obuhvaćeni socijalnim programom Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju.

„Zbog promene uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno kako više nije postojala starosna penzija po osnovu tzv. ‘punog staža’, navedena lica nisu ispunjavala ni propisan uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju, pa su bila prinuđena da se opredele za prevremenu starosnu penziju koja uključuje i tzv. ‘penale’, odnosno trajno umanjenje iznosa penzije za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih 65 godina života“, objasnila je ministarka.

Ona je dodala da je u cilju pružanja potpune pravne zaštite navedenim korisnicima i trajnog rešavanja njihovog problema, odlučeno da se ovo pitanje uredi zakonskim odredbama.

„Predlog zakona sadrži i odredbe koje uređuju pitanje statusa osiguranika poljoprivrednika koji obavljaju ugovorene poslove, kao i preciziranja u vezi sa utvrđivanjem staža osiguranja za takozvane ‘frilensere’, koji su u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju inače još odavno prepoznati kao osiguranici samostalnih delatnosti“, rekla je Kisić Tepavčević.

Ona je, obrazlažući zakonski predlog, dodala da se i ovim osiguranicima staž osiguranja računa na isti način kao za sve osiguranike koji ostvaruju ugovorenu naknadu.

Predlogom zakona je propisano i da se porodična penzija posle smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije, već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, čime se korisnici porodične penzije dovode u povoljniji položaj.

Pratite nas i na društvenim
mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar