Nekoliko stotina medicinskih i nemedicinskih radnika, koji su zaposleni na određeno tokom pandemije koronavirusa, a kojima su Ministarstvo zdravlja i Vlada Srbije obećali stalan posao, izbrisani su sa spiskova za ugovore na neodređeno. Iako se odluka Vlade o zapošljavanju odnosila na sve medicinare koji su angažovani tokom pandemije, prema rečima predstavnika Sindikata, iz Ministarstva je direktorima ustanova stigao dopis sa tačnim brojem ljudi koji mogu dobiti stalan posao, pa su oni, kod kojih je postojao “višak kadrova”, bez ikakvih kriterijuma “precrtali” deo osoblja, a ostale zaposlili po “slobodnoj proceni”. Zbog nepoštovanja Odluke Vlade, deo medicinara će izaći na protest, ukoliko država ovaj problem ne reši u roku od 10 dana.

Komentari

Vaš komentar