Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Povodom jučerašnjeg intervjua rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović, u kojoj je govorila o imenovanju Mladena Čudanova u zvanje redovnog profesora FON, profesor sa Filozofskog fakulteta Ognjen Radonjić poslao je našem portalu reagovanje.

Podsetimo, juče je Senat Univerziteta u Beogradu izabrao za redovnog profesora Mladena Čudanova sa Fakulteta organizacionih nauka – Čudanov je bio u etičkim komisijama koje su podržale doktorat Siniše Malog, a koji je naknadno proglašen plagijatom.

Tim povodom je rektorka Ivanka Popović za Nova.rs izjavila da u tretnutku izbora Čudanova u zvanje redovnog profesora on „nema nikakvu etičku kaznu i nije bilo razloga da se ne glasa o tom kandidatu“.

Sa druge strane, prilikom dodele zvanja, prof. Radonjiću i akademiku Dušanu Teodoroviću nije data reč.

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

„Intervju koji je juče rektorka dala portalu Nova.rs obiluje izvrtanjem činjenica“, kaže prof. Radonjić.

On na tvrdnju rektorke da je „profesor Čudanov bio član Etičkog odbora FON-a i da je predmet prijave Odboru za profesionalnu etiku“, a da „taj slučaj nije završen, pošto nije okončan.“, kaže da Čudanov nije bio član Etičkog odbora već Etičke komisije FON-a, kao i da on nije predmet prijave Odboru za profesioanlnu etiku UB već Etičkoj komisiji FON-a.

Prof. Radonjić navodi dalje:

Rektorka kaže: „Potpuno podržavam da svako odgovara za ono što je činio, ali ne mogu da podržim da neko bude kažnjen za ono što misli. Kada neko ko je član Etičkog odbora izrazi svoje mišljenje o jednom predmetu, to ne može de bude osuđeno jer bi se pretvorilo u vraćanje verbalnog delikta. Mislim da smo to prevazišli kao društvo. Ako postoji bilokakve nelegalne radnje, svaki član akademske zajednice treba da bude sankcionisan. Mislim da se previše insistira na nekim stvarima.“

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

„Dakle, svako treba da odgovara za ono što čini, u ovom slučaju notorno zataškavanje plagijata, ali za to ne može da bude osuđen. Da li razumete poentu? Ja ne razumem“, navodi Radonjić i dodaje da ne razume kakve veze ima verbalni delikt sa povredom Kodeksa profesionalne etike UB.

Verovatno dobro zvuči, pa što da se ne pomene“, napisao je Radonjić.

„Mi smo tražili da se referat vrati FON-u, pošto se u referatu nalaze opasne i netačne tvdnje u vezi sa ulogom i značajem etičkih komisija u procesu utvrđivanja eventualne povrede Kodeksa profesionalne etike UB kao i protivustavno retroaktivno pozivanje i netačno i tendenciozno tumačenje Dopune Pravilnika o radu etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku od 8.7.2020“, piše Radonjić.

On dodaje da je ceo proces odlučivanja o ovom referatu na Veću naučnih oblasti tehničkih nauka UB „obilovao kršenjem procedure, jer su odlučivali na osnovu dopisa dekana FON-a, prof. Milije Suknovića, u kojem je iznet niz neistina vezanih za naše premedbe na referat ovog kandidata“.

„Zbog toga smo“, kaže, „podneli prijavu Odboru za profesionalnu etiku UB.

Radonjić navodi i da su o svemu ovome smo obavestili svojim dopisom od 29.9.2020, Senat UB i rektorku.

„Niti su se naše primedbe na referat, niti naše primedbe na proceduru našle u materijalima za sednicu Senata UB što je, po meni, teška povreda procedure od strane rektorke. A to što rektorka, a potom i Senat UB nisu hteli dvojici redovnih profesora da daju reč sve govori samo po sebi“, zaključuje Radonjić.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram