Foto:N1

Grupa nevladinih organizacija saopštila je da Grad Beograd najgrublje krši građanska prava u nastojanju da bez učešća javnosti ozakoni štetni i protivzakoniti projekat izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa na Makiškom polju.

Kako je navedeno, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda je obavestio građane da im je Komisija za planove ukinula zakonom garantovana prava da učestvuju u procesu donošenja odluka o planskim i urbanističkim aktima.

U toj objavi Sekretarijat se pozvao na odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika о sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, a zatim je, u istom saopštenju izmislio proceduru kojom se javnosti uskraćuju prava koja joj garantuju Ustav i zakoni.

„Javnost do sada nije imala nijednu priliku da od nadležnih institucija čuje argumentaciju opravdanosti kako plana za Makiško polje, tako i plana za Kosančićev venac. Javne sednice predstavljaju prvu i jedinu mogućnost da čujemo argumente u prilog realizaciji ovih protivzakonitih, opasnih i štetnih planova“, navedeno je u saopštenju.

Zbog toga, istaknuto je, plan i izveštaj o strateškoj proceni uticaja ovih radova trebalo bi da budu detaljno predočeni i objašnjeni građanima na javnoj sednici, a skrivanje iza epidemioloških mera, zaključeno je, nedostojan je postupak javnih institucija.

Saopštenje su potpisali Centar za kulturnu dekontaminaciju, Inicijativa Pravo na vodu, Ministarstvo prostora, Organizaciju za političku ekologiju Polekol, Regulatorni Institut za obnovljivu energiju, Urban Lab i Ne davimo Beograd.

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar