Olivera Zekić Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Nova S tužila je Upravnom sudu Regulatorno telo za elektronske medije (REM) zbog nedonošenja odluke po pitanju izdavanja dozvole za frekvenciju u zakonskom roku.

U tužbi se navodi da je Nova S, u svojstvu podnosioca prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestrickog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije, obratio REM sa zahtevom za izdavanje dozvole, popunjavanjem prijave za konkusrs i dostavljanjem prateće dokumentacije, a sve u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o elektronskim medijima

U tužbi se podseća da je odluka o raspisivanju Javnog konkursa doneta je 29.07.2022. godine, dok je tekst javnog konkursa objavljen na internet stranici REM-a dana 9.08.2022. godine, i u Službenom glasniku od 12.08.2022. godine.

Tačkom 5 Javnog konkursa, propisano je da ce Regulatomo telo za elektronske medije odluku po raspisanom javnom konkursu doneti u roku od najkasnije 30 dana od dana objavljivanja liste svih podnosilaca prijava cije su prijave potpune i podnete u predvidenom roku.

Nova S, kako stoji u tužbi, je zahtev za donošenje odluke – prijavu na javni konkurs podnela 10.11.2022. godine, odnosno u roku propisanom u tačkama Javnog konkursa.

Lista podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku, mađeu kojima je i Nova S, doneta je 31.10.2022. godine i objavljena u Sluzbenom glasniku Republike Srbije broj 123 od 04.11.2022. godine, od kada je i poceo da se računa rok od 30 dana, u kom je tuženi organ bio dužan da donese odluku po raspisanom javnohm konkursu u skladu sa zakonom i tekstom konkursa.

Rok od 30 dana za donošenje odluke na Javnorn konkursu je istekao 04.12.2022. godine, ali s obzirom da je poslednji dan roka padao u dan kojije neradan za tuženi organ, rok je pomeren za još jedan dan, što znači da je konačno istekao 5.12.2022. godine, navodi se u tužbi.

Nova S je, nakon isteka gore navedenog roka, putem elektronske pošte, upućene na zvaničnu e-mejl adresu REM, 7.12.2022. godine poslao Zahtev (Urgenciju) za postupanje i donošenje odluke po Prijavi broj TVRS-3/22 na Javni konkurs za izdavanje dozvole i napomenula da će isto dostaviti i regularnom poštom.

U tužbi se uz priložene dokaze navodi da je REM istog dana primio na svoju i-mejI adresu zahtev, a putem regulame pošte 12.12.2022. godine.

Od dana prijema Urgencije – 12.12.2022. godine do dana podnošenja ove tužbe 20.12.2022. godine proteklo je više od sedam dana, a tuženi organ, ni u tom naknadnom roku nije odluio po zahtevu (prijavi) Nova S.

U tužbi se navodi da su ispunjeni uslovi propisani clanom 19 u vezi sa clanom 15 Zakona o upravnim sporovima koji se tiču ćutanja uprave, te tuzilac, u skladu sa clanom 44 ZUS, predlaže Upravnom sudu da uvaži tužbu i odluči po zahtevu tužioca za izdavanje dozvole od 10.10.2022, odnosno da REM-u naloži da donese odluku (rešenje) u skladu sa relevantnim odredbama člana 96 Zakona o elektronskim medijima.

***

BONUS VIDEO: Poslanici opozicije traže smenu Saveta REM-a, Zekić se žali na pritiske UM

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare