„Kavčić ne poštuje ni zakon ni etiku, a zove se profesor“

Podeli:
Miloljub Albijanić Foto:TANJUG/ STRAHINJA ACIMOVIC

Kada posmatramo čoveka kao ličnost, onda se podrazumeva da ga „vidimo“ kao intelektualno biće, kao biće dobre volje i kao osećajno biće. Posmatrajući emisiju „Utisak nedelje“ ne mogu a da se ne otmem utisku da je profesor Aleksandar Kavčić nastavio da povređuje nas autore udžbenika, prof. dr Đorđa Dugošiju, prof. dr Miloljuba Albijanića i profesora Marka Šegrta koji su autori udžbenika Matematika sa zbirkom zadataka za sedmi razred osnovne škole, izdavača Zavoda za udžbenike iz Beograda.

Piše: Miloljub Albijanić, bivši direktor Zavoda za udžbenike, profesor matematike i autor udžbenika

Dogodio se sledeći slučaj. Bez našeg odobrenja kao autora udžbenika izjavljujemo da je na sajtu Fondacije Alek Kavčić neovlašćeno okačen pomenuti udžbenik Matematike. Ako je čovek intelektualno biće to znači da ga odlikuje razum i razumevanje različitih situacija. U ovom slučaju razum bi gospodina Kavčića upućivao da ne sme da okači tuđe delo bez pitanja autora tog dela. On se oglušio. I ne samo to, nastavlja sa vređanjem time što nas upućuje na Zavod za udžbenike. Kako to naš narod kaže „pravi se nevešt“. Ako je čovek biće dobre volje, to znači da su mu namere usmerene na dobro čoveka i čovečanstva. Dobra volja u ovom slučaju znači da je mogao jednostavno i učtivo da pita autore za dozvolu da postavi na svoj sajt predmetni udžbenik. Ako je čovek osećajno biće, to znači da ima osećaj za drugoga. Profesor Kavčić nastavlja da povređuje autore bez ikakvog obzira iako ih je već više puta povredio. Ponaša se bahato u stilu „baš me briga“ i kaže „neka se autori obrate Zavodu za udžbenike“. Kao da nije on okačio naš udžbenik u PDF formatu na svoj sajt. Odobrenje za postavljanje na sajt nismo dali ni njemu ni Zavodu. Uostalom nije nas niko ni pitao za takav poduhvat.

Da li pomenuti profesor A. Kavčić zna šta je poštovanje zakona ili još važnije da li zna šta je etika (odnosno pravilno ponašanje) ili da li uopšte ima savest? U daljem tekstu zaključak će doći po sebi.

Prvo, prof. Kavčić je zloupotrebio naša autorska prava i prekrišio zakon o autorskim i srodnim pravima. Bez odobrenja autora je na sajt svoje fondacije postavio naše udžbenike u PDF formatu. To nije dozvoljeno bez saglasnosti autora. Prekršeni su članovi zakona i navodim samo pojedine članove koji su drastično prekršeni. Na primer, to su članovi 16, 20, 30, 62, 73, 204.

Drugo, kršenje Zakona je urađeno svesno, što je otežavajuća okolnost (profesor A. Kavčić u toku emisije i dalje je pozivao da se download-uju i štampaju udžbenici sa sajta ili kupe za dva dinara po strani).

Treće, mi autori predmetnog udžbenika pokrenuli smo predtužbeni Zahtev u SAD, koji je upućen profesoru A. Kavčiću i Predlog za određivanje privremene mere u Srbiji od strane ovlašćene advokatske kancelarije. U ovom Zahtevu i Predlogu privremene mere navedene su povrede autorskog prava.

Podvlačim da je prof. Kavčić zloupotrebio naša autorska prava. Na osnovu saznanja iz medija uočava se da je profesor A. Kavčić potpisao i štetan ugovor sa Zavodom za udžbenike. Profesor A. Kavčić se predstavlja kao dobrotvor, a u pitanju su jeftini politički poeni. Postavljam mu pitanje: Da li ste bili kandidat za poslanika na listi „Dosta je bilo“ na prošlim izborima? Koji su Vam politički motivi u budućem periodu? Dobili ste ogromna sredstva za povredu vaših autorskih prava u SAD. Mislite li da smi mi država niže kategorije pa ovde mogu da se krše autorska prava i zakoni države Srbije?

Takođe, stiče se utisak u javnosti da postoje ljudi koji nisu za besplatne udžbenike. To je obična zamena teza i podmetačina. Verujem da je ubedljiva većina građana zajedno sa nama autorima za projekat besplatnih udžbenika. Za takav projekat odlučujuću ulogu imaju Vlade Republike Srbije i Ministartstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Za takav poduhvat neophodni su promena postojećeg Zakona o udžbenicima i planiranje sredstava u budžetu. Autori su protiv lažnih besplatnih udžbenika koji se prave kršenjem autorskih prava i nezakonitim umnožavanjem i kopiranjem.

Postoji takođe osnovana sumnja da je i ugovor između Fondacije profesora Kavčića i Zavoda za udžbenike štetan, ne samo za autore već i za Zavod. Inspekcija Vlade ili MUP mogu vrlo brzo da utvrde razmere štete tog ugovora i da izdaju nalog za njegovo raskidanje. Na primer, objavljeni ugovor, za zaposlene u Zavodu praktično znači da će od toga imati platu za 21 dan (to omogućava Ugovor za treći i sedmi razred), što je skandalozno! Zaposleni u Zavodu su vrlo nezadovoljni i kažu da su ugovori i za ostale razrede još nepovoljniji po Zavod i zbog toga se postavlja pitanje: Šta će Zavod da radi kada potroši sav novac na primanja zaposlenih za dva meseca od sredstava koje je Fondacija uplatila za sve razrede osnovne škole? Stavlja li tada Zavod „ključ u bravu“, jer se udžbenici više ne štampaju?

Zaključujem da je prof. Kavčić povredio i zloupotrebio naša autorska prava. i da je potpisao štetan ugovor sa Zavodom, koji je dodatno prekršio. Vraćam se na osnovna načela pedagoškog i profesorskog poziva. Da se vratim na ona etička pitanja na početku ovog teksta. Odgovor nam daje veliki Fihte: Naučnik i vaspitač je „moralno najbolji čovek, koji svojim vlastitim primerom i negovanjem vere u velike istorijske ideale, moralno oplemenjuje i usavršava kako svoje sunarodnike i sugrađane, tako i svoj rod u celini. On tako daje živi primer svima i predstvalja vrhunski uzor za sve …“ Naučno i ukupno ljudsko znanje počiva na istini kao vrhunskoj ljudskoj vrednosti. Gospodine A. Kavčiću ne sme da se laže, ne smeju da se bez pitanja zloupotrebe autorska prava, ne sme da se krši zakon itd.“ Pogledajte se u ogledalo profesore. Treba da izađete pred studente.

Rešenje je jednostavno. Mi ćemo nastaviti tužbeni postupak, a ugovor Zavoda i Fondacije treba hitno raskinuti.

Redakcija Nova.rs kontaktiraće Fondaciju „Aleksandar Kavčić“ da bi saslušali i drugu stranu i nastavili raspravu o ovoj temi, jednoj od krucijalnih u našem društvu danas.

Komentari

Vaš komentar