Foto: Grad Beograd/Portart

Kod pijace Skadarlija Planom generalne regulacije (PGR) šinskih sistema u Beogradu, planira se izgradnja metro stanice, a iz dokumenata koji su na javnom uvidu do 1. avgusta, vidi se da je u planu i potpuna rekonstrukcija pijace, kao i izgradnja pozemne garaže.

Metro stanica se, kako prenosi portal eKapija, planira kao nezavisna celina, a ulaz u nju je planiran sa platoa iz pravca Skadarske ulice, piše u urbanističkom projektu za izgradnju metro stanice Skadarlija i gradske pijace Bajloni, za koji je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio javnu prezentaciju.

Metro stanica Skadarlija je planirana kao plitka stanica sa jednim mezaninom. Predviđena su dva ulaza u stanicu od kojih je jedan direktno iznad staničnog objekta, a drugi u zoni raskrsnice Cetinjske ulice i Ulice cara Dušana.

Foto: Grad Beograd/Beogradski metro/Egis

Stanica je dimenzionisana tako da omogući prevoz do 3.260 ljudi na sat u vršnom času u oba smera. Stanica sadrži prizemlje i tri podzemna nivoa u okviru kojih se nalazi hol, operativne prostorije, prostorije za zaposlene i tehničke prostorije. Ukupna BRGP stanice iznosi 8.262m2.

PROČITAJTE JOŠ

Parking za bicikle i ostala vozila mikromobilnosti će biti obezbeđena u zoni metro stanice, odnosno u okviru regulacija saobraćajnica Cara Dušana i Skadarske. Liftovi su projektovani sa dovoljnim dimenzijama za smeštaj bicikla.

Rekonstrukcija pijace i podzemna garaža
Pijačni prostor je definisan na dva nivoa – gornji otvoreni prostor pijace na trgu i suterenski prostor pijačne hale. Pijačni plato je denivelisan i formira se gornji plato sa pristupom iz zone oko Bitef teatra i donji trg pristup iz pravca Skadarske ulice.

Središni prostor pijace je natkriven, funkcionalno organizovan na način da zadovoljava higijenske uslove modernog pijačnog prostora.

Kolski pristup je planiran sa donje strane pijace iz Ulice Đorđa Jovanovića.

U okviru pijace planirana je javna garaža kapaciteta 305 vozila sa pristupom iz Ulice Đorđa Jovanovića.

***

BONUS VIDEO: Makiš – snimci iz drona, poređenje iz 2022. i 2023. godine

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare