Od 100 najvećih javnih nabavki u 2020. godini čak 75 je bilo sa jednim ponuđačem, pokazuju istraživanja Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava. To je prema mišljenju direktora ovog centra i predsednika Koalicije za nadzor javnih finansija Dragana Dobrašinovića pokazatelj da se najveći i najbolje plaćeni poslovi unapred dodeljuju određenim firmama, koje su najčešće vrlo bliske vlasti. Tako se stvara finansijski monopol, koji dodatno učvršćuje onaj politički.

Komentari

Vaš komentar