Foto: N1

Kako stoji u Preporuci za organizovanje rada u javnim upravama i institucijama tokom vanrednog stanja zbog koronavirusa, poslodavac da brine o hroničnim bolesnicima i starijma od 60 godina.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Preporuku za organizovanje rada u javnim upravama i državnim institucijama tokom vanrednog stanja zbog korona virusa, prema kojoj poslodavac prvenstveno treba da ima u vidu da su naročito ugrožene osobe sa utvrđenim hroničnim oboljenjima i osobe starije od 60 godina.

Posebnu zaštitu ima roditelj deteta do 12 godina, a naročito ukoliko sam obavlja roditeljska prava ili je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza.

Za navedene radnike neophodno je omogućiti rad od kuće, i to u skladu sa planom rada i rasporedom koji je poslodavac odnosno rukovodilac sam dužan da utvrdi za svakog zaposlenog.

Preporuka je da se plan i raspored rada priprema na nedeljnom nivou i prilagođava odlukama Vlade RS, kao situaciji vezanoj za širenje zaraze COVID19 virusom.

Zaposleni za vreme trajanja vanrednog stanja, pravo na platu ostvaruju ukoliko rade u punom radnom vremenu i obavljaju poslove radnog mesta na kojima su raspoređeni.

Takođe, pravo na platu ostvaruju i oni zaposleni koji rade od kuće van prostorija poslodavca.

Oni ostvaruju i sva druga prava iz radnog odnosa, isto kao da su radili i poslove obavljali u prostorijama poslodavca.

Zaposlenima koji imaju obavezu kućne izolacije koje je utvrđena samo radi praćenja stanja (karantin) ne može se utvrditi obaveza dolazaka na rad u prostorije poslodavca.

Poslodavac rešenjem utvrđuje obaveze zaposlenih sa elementima utvrđenim Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram