Foto: Promo

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu saopštio je da ima niz primedbi na predvidjena rešenja beogradskog metroa koja mogu stati u zaključak - "ako sednete u progrešno projektovan metro, sve linije i stanice biće pogrešne".

Ovaj fakultet smatra da „treba zaustaviti ishitrenu realizaciju projekta, ažurirati sve ulazne podatke i pristupiti izradi inoviranovog Generalnog projekta i Nacrta plana, u koji će biti uključene sve domaće relevantne naučne i stručne institucije.

„Imajući u vidu značaj ovog projekta za grad Beograd i Republiku Srbiju, kao i vrednost same investicije, Građevinski fakultet je sa primedbama upoznao i najviše državne organe“, navedeno je u saopštenju.

Kako se dodaje saopštenje je izdato, jer većini medija nije bilo omogućeno da prisustvuju nedavnoj javnoj sednici Komisije za planove skupštine grada Beograda o Nacrtu plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu.

Dekan Vladan Кuzmanović na sednici je istakao da je namera Građevinskog fakulteta da ukaže na brojne nedostatke predloženog rešenja, sa jedinim ciljem da građani Beograda i svi budući korisnici metroa dobiju sistem koji će imati smisla i rešiti što veći deo nagomilanih saobraćajnih problema.

„Кljuč problema nastao je još prilikom definisanja projektnog zadatka, odnosno ulaznih podataka za Smartplan. Projektni zadatak je dokument koji sastavlja investitor – u ovom slučaju taj posao je vodio Grad Beograd – u kome se definiše posao projektanata i planera“, upozorio je Kuzmanović.

Dekan: Grad Beograd nije nadležan za projekte poput metroa
Prema njegovim rečima ulaznim parametrima za izradu Smartplana, gradska uprava zacrtala je delove grada koje treba razvijati: Makiško polje, Hipodrom, Luka Beograd, Ada Huja, Blok 18 i Blok 26 – i tako „direktno predefinisao koridor prve linije metroa“.

Dodaje se da je prioritetnu liniju usvojila Кomisija za metro, koja je potvrdila i listu glavnih urbanističkih projekata koje projektanti, moraju da uzmu u obzir prilikom studije o metrou.

„Rezultat je rešenje metro sistema u kojem se kao jedan od osnovnih načela ističe odblokiranje kapitalne vrednosti zemljišta u vlasništvu grada, odnosno zarada od novonastale vrednosti zemljišta u budućnosti, dok načela koja se odnose na postojeće saobraćajne probleme nisu ni pomenuta“, upozorio je Kuzmanović, preneto je u saopštenju.

Dekan Gradjevinskog fakulteta ocenio je da bi rešenje metroa bilo suštinski drugačije da je gradska uprava kao ulazne podatke za Smartplan definisala kriterijume: smanjenje saobraćajnih problema, prelazak sa individualnih putovanja automobilima na metro ili skraćenje prosečne dužine putovanja.

On je naveo da je Nacrt plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu urađen na osnovu Smartplana i Generalnog projekta, „bez kritičkog preispitivanja ova dva dokumenta“.

„Na kraju, dekan Кuzmanović je istakao da Grad Beograd uopšte i nije nadležan za objekte poput metroa, odnosno da je prekršen član 133. Zakona o planiranju i izgradnji, po kome posao projektovanja i izgradnje metroa, već od nivoa Generalnog projekta sa prethodnom studijom opravdanosti, mora da vodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture“, naveo je Građevinski fakultet.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar