Foto:Shutterstock

Na Portalu eUprava u sredu i četvrtak, 8. i 9. jula, biće dostupna nova usluga Elektronski upis - eUpis u srednju školu, tako da roditelji neće morati da dolaze u školu zbog upisa dece, nego je potrebno da imaju kreiran nalog na Portalu eUprava kako bi mogli da pokrene tu uslugu, saopštila je danas Kancelarija za IT i eUpravu.

Usluga e-Upisa će biti omogućena za sve redovne škole i gimnazije osim muzičkih, baletskih, specijalnih i privatnih škola.

„Prvi put ove godine upis u srednju školu će biti dostupan potpuno elektronski – od podnošenja prijave za upis do notifikacije da je upis kompletiran, tako da učenici i njihovi roditelji ili drugi zakonski zastupnici ne treba da dolaze u školu radi upisivanja“, kaže direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Naveo je da će i ove godine biti omogućen upis učenika direktno u školi, ali da je preporuka da se upis obavi onlajn preko Portala eUprava.

Škole će, kako je saopšteno, po prijemu prijave koju je roditelj popunio na Portalu eUprava, po službenoj dužnosti pribaviti podatke o učeniku iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i informaciju iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu, kao i podatke o prethodno završenom obrazovanju, na bazi čega je učenik i bio raspoređen u tu srednju školu.

Na osnovu tih podataka i podataka koje je roditelj popunio u prijavi ovlašćeno lice škole će završiti upis, bez potrebe da roditelj dolazi u školu.

Potrebno je samo da roditelj ima kreiran nalog na Portalu eUprava kako bi mogao da pokrene uslugu eUpis u srednju školu.

Zbog toga svi roditelji, ili drugi zakonski zastupnici, koji imaju decu za upis u srednju školu treba da provere svoje naloge na Portalu eUprava.

Ukoliko ih nemaju, potrebno je da ih kreiraju, kako bi 8. i 9. juna elektronski upisali svoje dete u srednju školu u kojoj je raspoređeno.

Što se tiče muzičkih, baletskih i specijalnih škola, upis će biti 29. juna, za šta je potrebno da se roditelji obrate tim školama kako bi se informisali o posebnim uslovima upisa.

I ove škole će u pozadini koristiti elektronski sistem za upis, tako da ni ovim roditeljima, takođe, neće biti traženi na uvid papirni dokumenti.

Tagovi

Komentari

Svi komentari (0)