Foto: Andrey Khokhlov / Alamy / Alamy / Profimedia

Novi, izmenjen Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uvodi do sada nepoznate, bar u ovom propisu, kategorije ograničenja kretanja građana - kućnu izolaciju i karantin u kućnim uslovima. Reč je o posebnim merama za zaštitu stanovništva. Novina je i što će zaposlenima izricanjem mere ovakvog karantina u kućnim uslovima automatski biti otvoreno bolovanje, bez dodatne papirologije.

U Skupštini Srbije usvojen je večeras Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji predviđa uvođenje mera zaštite i pojačanu odgovornost građana. Zakon je usvojenim sa 189 glasova za, jedan poslanik je bio protiv, dok je jedan bio uzdržan.

Da li će građanin tokom epidemije koronavirusa ili neke druge epidemije u budućnosti ići u „kućnu izolaciju“ ili „karantin u kućnim uslovima“  zavisi prvenstveno od njegovog zdravstvenog stanja.

Najjednostavnije rečeno – u kućnu izolaciju idu inficirani građani, a u karantin u kućnim uslovima idu zdravi ljudi koji su bili u kontaktu sa inficiranima.

Zakon definiše kućnu izolaciju kao protivepidemijsku meru izdvajanja, u kućnim uslovima, inficiranih osoba bez simptoma ili sa manifestnom bolešću koja ne zahteva lečenje u bolnici, tokom perioda zaraznosti, na način da se spreči ili ograniči direktni, odnosno indirektni prenos, odnosno mogući prenos infektivnog agensa na druge osobe.

Karantin u kućnim uslovima, pak, mera je ograničavanja aktivnosti radi praćenja zdravstvenog stanja kontakata, tj. zdravih osoba koje su bile izložene slučaju zarazne bolesti tokom perioda njegove zaraznosti, sa ciljem da se spreči širenje zarazne bolesti.

Zakon u posebne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti ubraja i karantin (dakle ne samo onaj u kućnim uslovima), što je i do sada bilo predviđeno ovim zakonom.

Izmenama zakona regulisan je i način otvaranja bolovanja za zaposlene građane koji moraju da idu u karantin u kućnim uslovima.

Problem iz doba vanrednog stanja

Kućne izolacije i karantini dobro su poznati građanima Srbije iz doba vanrednog stanja.

„Redovno stanje“, međutim, zahteva da ove mere budu predviđene zakonom.

Zdravi su, a ne rade, već sede kod kuće, a bolovanje ne mogu da dobiju – bio je jedan od osnovnih problema proletos u vreme vanrednog stanja, kada su se kontakti zaraženih pomno pratili i izolovali na 14 dana. Sada će, praktično, rešenje sanitarnog ispektora o određivanju ovakve mere karantina biti važeća potvrda za otvaranje bolovanja.

Inače, kršenje karantina u kućnim uslovima kažnjavaće se novčanom globom od 50 do 150.000 dinara.

Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek, File

„Zaposlenim licima kojima je određena mera karantina u kućnim uslovima, za vreme provedeno u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje“, navodi se u predlogu Zakona.

Ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godinu života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju.

Kada je reč o maloj deci, predškolskog uzrasta, ili osobama koje po zakonu ne smeju da budu ostavljene bez nadzora, ovo rešenje sanitarnog inspektora i u ovom slučaju predstavljaće potvrdu o otvaranju bolovanja („potvrda o sprečenosti za rad“) i važiće sve vreme dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.

 

 

****

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare