ambrozija

Beogradski sekretarijat za zdravstvo je sklopio ugovor sa Zavodom za biocide i medicinsku ekologiju radi suzbijanja i uništavanja ambrozije hemijskim putem. Beograd će ovu uslugu plati 148 miliona dinara, što je skoro 1,3 miliona evra, navodi Nova ekonomija.

Suzbijanje i uništavanje ambrozije hemijskim putem će se vršiti na neuređenim ili delimično uređenim zelenim i drugim javnim površinama do 30 miliona kvadratnih metara, navodi se u tehničkoj specijfikaciji, piše Nova ekonomija.

Krajem maja ove godine Zavod za biocide je od grada dobio posao monitoringa i kartiranja terena na kome ima ambrozije i durgih alergogenih biljaka. Ovaj posao podrazumevao je i laboratorijska i terenska istraživanja na teritoriji Beograda.

Na osnovu podataka koji su prikupljeni u toku monitoringa i zabeležlih GPS lokacija na kojima ima ambrozije Beograd će Zavodu izdavati naloge za ukljanjanje ambrozije.

Zavod za biocide se obavezuje da će sa uništavanjem i suzbijanjem ambrozije početi najkasnije 15-og dana po zaključivanju ugovora, a da će sa poslom nastaviti najkasnije do 10. oktobra 2021. godine.

Neke od firme koje su bile zainteresovane za učešće na tenderu su poslale zahteve za pojašnjenja u kojima tvrde da iako je tender bio otvorenog tipa, uslove iz konkursa je ostvarivala samo jedna firma. Zavod za biocide je zaista bio jedini ponuđač koji je podneo ponudu.

Postavilo se i pitanje zbog čega se prednost daje isključivo hemijskom načinu ukljanjanja ambrozije.

Aktuelnim Akcionim planom za suzbijanje ambrozije se takođe naznačava da je hemijska metoda samo dopuna mehaničkom uklanjanju, odnosno košenju i slično.

“Imajući u vidu međunarodna iskustva i prepruke, kao i primere iz nekih drugih gradova Srbije (Vojvodina) hemisjki tretman ambrozije treba da bude samo dopuna prioritetnom mehaničkom suzbijanju i primenjen samo na onim površinama gde je to neophodno i potpuno bezbnedno za životnu sredinu”, piše u Akcionom planu.

Iz gradske uprave na pitanje u okviru tendera odgovaraju da shodno nadkežnostima JKP “Zelenilo Beograd” u 10 gradskih opština primenjuje mehaničke načine suzbijanja ambrozije, dok su na teritoriji sedam gradskih opština, za to zadužena opštinska komunalna preduzeća.

Takođe, na privatnim površinama, Grad nema ingerencije za suzbijanje ambrozije, dodaju, ali su vlasnici dužni da ukljanjaju ambroziju.

Korovska biljka ambrozija spada u veoma jake alergene i u poređenju sa drugim polenskim alergijama, njen polen dvostruko češće izaziva asmatične napade.

U periodu od 1976. do 2000. godine zastupljenost ambrozije u korovskoj flori Srbije se povećala devet puta, tj. sa 2 na 18 odsto. S obzirom na intezivno širenje nakon 2000. godine, kao i na osnovu podataka dobijenih tokom četvorogošnjeg kartiranja korova na teritoriji Srbije, pretpostavlja se da je danas procenat učešća ambrozije u flori Srbije zantno veći, piše u Akcionom planu.

Najjače alergije na polen ambrozije se javljaju tokom avgusta i septembra. Iako alergije uglavnom nisu opasne po život, u značajnoj meri smanjuju radnu sposobnost stanovništva.

Projekcije pokazuju da će se narednih decenija osetljivost na ambroziju na području Evrope povećati dvosturko, i to sa sadašnjih 33 na 77 miliona ljudi.

Pratite nas i na društvenim
mrežama:

Facebook

Twitter

Komentari

Svi komentari (0)