Foto:Goran Srdanov/Nova.rs

Konzorcijum GP-NP Ariva litas obavestio je Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda da nije u mogućnosti da angažuje dodatnih 800 zaposlenih koji bi pratili ulazak putnika i validaciju karata, a po preporukama koje su dobili.

To bi ih, kako navode, za nekoliko meseci dovelo do bankrotstva i zato mole za rešenje ovog problema.

Kako su naveli u Izjašnjenju u vezi sa preporukama Gradskog zavoda za javno zdravlje (GZZJZ) u koje je N1 imao uvid, na sastanku sa predstavnicima Sekretarijata 28. aprila obevešteni su da u svakom vozilu treba da budu angažovana osoba (redar, kondukter) koja će pratiti ulazak putnika i validaciju karata, kao i da su već na tom istom sastanku naveli da nemaju dodatno osoblje za to.

U dopisu se kaže da po ugovoru koji imaju sa Gradom, vozno osoblje može da prati validaciju u meri u kojoj im tehničke mogućnosti to dozvoljavaju. Navodi se da bi, ukoliko bi angažovali dodatno osoblje, „čist prosečni mesečni gubitak Konzorcijuma bio oko 40 miliona dinara“, i da bi, ukoliko bi to potrajalo više meseci, dovelo do, kako ističu, bankrotstva članica Konzorcijuma.

Naveli su da nisu u mogućnosti da angažuju dodatnih 800 zaposlenih, jer bi time u potpunosti ugrozili svoje poslovanje.

Iz konzorcijuma mole Sekretarijat za pomoć u pronalaženju rešenja za navedeni zahtev.

U dopisu dodaju da su njihova vozila spremna za rad od 8. maja, i da će zaposlenima obezbediti, po preporukama GZZJZ, zaštitnu opremu, a vozačke prostore koji nemaju kabine obezbediti zaštitinim barijerama.

Iz tog konzorcijuma kažu da je o nemogućnosti angažovanja dodatnog osoblja upoznat i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, na istom sastanku, i mole Sekretarijat da, u slučaju potrebe, zakažu dodatni sastanak sa njim, kako bi mu prezentovali težinu problema.

U Izjašnjenju u vezi sa preporukama Gradskog zavoda za javno zdravlje, konzorcijum navodi da su na sastanku, uz gore navedeno, obavešteni i o tome da će od 8. maja biti primenjen letnji red vožnje, uz redukciju broja vozila za oko 30 odsto.

Konzorcijum podseća da ima potpisan Ugovor o javno privatnom partnerstvu sa Gradom Beogradom o prevozu putnika sa 418 solo i minibus vozila, kao i da već dva meseca nemaju nikakav prihod, dok su kompanije koje ga čine, kako dodaju, opterećene lizingom, kreditima, potrebom za plaćanjem zarada i doprinosa, PDV-a i održavanjem voznog parka u vreme mirovanja.

Komentari

Svi komentari (3)