Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

Odbor slobodnih spontano okupljenih advokata saopštio je da će od Ustavnog suda zatražiti da se Udruženje sudija i tužilaca Srbije zabrani i izbriše iz registra.

U saopštenju se ističe da je formiranje Udruženja sudija i tužilaca neprihvatljivo za Evropu 21.veka i za stepen dostignutih ljudskih prava u Srbiji, a posebno je suprotno Ustavu Srbije, usled čega se zahteva njegova zabrana rada.

Naglašava se da Udruženje sudija i tužilaca Srbije već u svom nazivu krši osnovna ljudska prava iz Ustava, koja se odnose na pravično suđenje i nepristrasnu vlast, a iz njegovog statuta je jasno da mu je prevashodni cilj, kako se tvrdi, uticaj tužilaštva na sudije, što je zabranjeno, kao i uticaj sudija na tužilaštvo.

Odbor slobodnih spontano okupljenih advokata u saopštenju ukazuje i na činjenicu da je od svog nastanka 2018. godine do danas Udruženje sudija i tužilaca više puta javno istupalo sa političkim stavovima, koji se ne mogu smatrati strukovnim, pa je na taj način kroz njegovo delovanje došlo do uticaja politike na sudije koji su članovi udruženja

Posebno se ističe da je predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad Stefanović koji je javni tužilac, a imajući u vidu njegova ovlašćenja iz člana 28 Statuta, jasno je da je u tom udruženju javni tužilac nadređen sudijama, što je, kako se navodi u saopštenju, neprihvatljivo.

U saopštenju se naglašava da na taj način Udruženje sudija i tužilaca realno radi na ostvarivanju cilja da izvršna vlast, odnosno javni tužilac, bude nadređen sudijama, to jest sudskoj vlasti.

Zbog svega toga Odbor slobodnih spontano okupljenih advokata podneće odgovarajući akt Ustavnom sudu Srbije sa zahtevom da se Udruženje sudija i tužilaca Srbije zabrani i izbriše iz registra, navodi se u saopštenju.

Facebook

Twitter

Instagram

18:18