Foto: Shutterstock

Kašnjenje u plaćanju poreskih obaveza od 1. januara 2023. godine kažnjavaće se novčanim kaznama, ali po nešto oštrijim uslovima.

Predviđene su novčane kazne od 250.000 dinara za pravno lice i od najmanje 50.000 dinara za preduzetnike. Ukoliko privrednik dobije dve prekršajne prijave u roku od 24 meseca, može mu biti izrečena i kazna zabrane obavljanja delatnosti od šest meseci do tri godine, piše Biznis.rs.

Prema rečima poreskih savetnika, privrednici će uz kazne dobijati i opomene da neplaćene obaveze izmire u roku od pet dana, čak i u slučaju da greška nije bila namerna.

Narodna skupština je ranije ovog meseca usvojila izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji od kojih je, pored navedenih, jedna od važnijih i da se poreska prijava poreza na dohodak građana od 2023. godine podnosi isključivo elektronski.

Poreska uprava će na osnovu podataka iz službenih evidencija, uneti podatke u poresku prijavu i postaviti je na portal Poreske uprave najkasnije do 1. aprila godine koja sledi godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana. Neophodno je da poreski obveznik izvrši izmenu, odnosno dopunu poreske prijave u delu u kome nisu iskazani tačni i odgovarajući podaci i nakon toga podnese poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Ovaj zakon je doneo i izmene koje se tiču zahteva obveznika za odlaganjem plaćanja poreza. Naime, ukoliko je zahtev podnet u roku iz opomene neće biti odloženo pokretanje postupka prinudne naplate.

Kazne zatvorom za neplaćanje PDV-a

Takođe, oštre kazne predviđene su i za privrednike koji ne plate na vreme svoje PDV obaveze. Svi koji izbegnu plaćanje PDV-a za iznos veći od milion dinara, mogu da budu kažnjeni novčano ili zatvorom od jedne do pet godina. Ista kazna se odnosi i na privrednike koji ne podnesu poresku prijavu ili to učine, ali ne prijave i tačan sadržaj.

Fizičkom licu, preduzetniku i odgovornom licu u pravnom licu – poreskom obvezniku za ovo krivično delo izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti od jedne do pet godina.

Ukoliko se izbegava plaćanje poreskih obaveza koje su veće od milion dinara, kazna zatvora za ovaj prekršaj pomerena je sa šest meseci na godinu dana, dok je za iznos od preko pet miliona dinara kazna od dve do osam godina.

Kada je reč o limitu neplaćenog poreza druga kategorija poreskog prekršaja računa se od pet miliona. Treća kategorija bila je postavljena na 10 miliona, a sada se odnosi na neplaćen PDV iznad 15 miliona dinara, što je praktično delimično ublažavanje zakona prema poreskim obveznicima.

Podsećamo da privrednici koji su ostvarili promet manji od osam miliona dinara nisu u obavezi da se prijave u sistem PDV-a.

Sve firme koje prvi put uđu u sistem PDV-a postaju mesečni obveznici tokom prve dve godine poslovanja. Nakon toga, ako za godinu dana ostvare ukupan promet veći od 50 miliona dinara i dalje ostaju mesečni obveznici. Ukoliko imaju manji promet od toga postaju tromesečni obveznici.

Poreska uprava je objavila detaljan kalendar kako bi poreske obveznike na vreme obavestila o krajnjim rokovima za plaćanje svih obaveza.

BONUS VIDEO: Za kašnjenje plaćanja poreza – zahtev za prekršajni nalog

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar