Foto: Shutterstock

Regulatorni okvir kojim je stvoren preduslov za početak procesa javnog nadmetanja za dodelu frekvencija za korišćenje 5G mreže u Srbiji postoji, izjavila je rukovodilac Grupe za planiranje i razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Vladana Radisavljavić Ðorđević.

Ona je na skupu u Privrednoj komori Srbije (PKS), koji je uz podršku komore organizovalo Društvo za informatiku Srbije, ocenila da se sa uvođenjem 5G mreže ne kasni i navela da su za dodelu radio frekvencija za mrežu zainteresovani SBB, Telekom, Telenor i A1.

Vladana Radisavljavić Ðorđević je navela da je na osnovu stvorenog regulatornog okvira, naš regulator, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL pre malo više od tri meseca objavio javni poziv operatorima da se prijave za korišćenje određenih radio frekvencijskih opsega.

„Interesovanje za radio frekvencije su iskazala četiri operatora i to SBB, Telekom, Telenor i A1 a na osnovu prikupljenih podataka i svojih analiza RATEL će doneti odluku ako smatra da su ispunjeni uslovi za dodeljivanje dozvola po sprovođenju postupka javnog nadmetanja“, istakla je ona.

Objasnila je da dalja procedura podrazumeva da regulatorno telo odluku dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija koje radi na tzv. Pravilniku o minimalnim uslovima. Pravilnik će sadržati podatke kao što su minimalna cena za deo spektra, koliko će se dozvola izdati, postoji ili obaveza pokrivanja duga i slično.

„Nakon donošenja pravilnika od strane Ministarstva, regulator raspisuje javno nadmetanje čiju proceduru i sprovodi“, rekla je Vladana Radisavljević Ðorđević.

Istakla je i da se Srbija u okviru evropskih integracija i poglavlja 10. trudi da se usaglasi sa relevantnim i važećim direktivama u elektronskim komunikacijama. Navela je da se u skladu sa tim u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija priprema Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama kojim će naša zemlja biti usklađena sa važećom evropskom regulativom u ovoj oblasti a pomenuti zakon bi trebalo da se usvoji do kraja ove godine.

Više učesnika konferencije je iznelo stav da se sa uvođenjem 5G mreže u Srbiji kasni, a Zoran Živković iz firme „Towers net“ je ukazao da smo 2019. godine imali ozbiljne najave da se uvodi 5G mreža i da tender samo što nije raspisan, a da dve godine kasnije tog tendera još nema. Naveo je primer Velike Britanije koja u julu 2019. nije imala nijednu 5G stanicu, a sada su mnogi britanski gradovi pokriveni ovom mrežom.

Prema njegovim rečima, Srbija mora da drži tehnološki korak sa svetom i da ima 5G mrežu kao što je imaju Kinezi, Nemci, pa i Afrika.

Zaključeno je da bi pripreme na uvođenju ove mreže, za koju je ocenjeno da kasni, trebalo ubrzati kao i da bi RATEL do kraja ove godine trebalo da raspiše tender za dodelu frekvencija operatorima. Učesnici su iskazali nezadovoljstvo time što se niko od četiri pomenuta operatora, iako su po rečima organizatora pozvani na sastanak, nije odazvao, kao i što nije došao niko iz RATEL-a.

Bonus video – Tik Tok – društvena mreža koja je osvojila svet

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)