Pod kojim uslovima preduzetnici i firme mogu u moratorijum

Biznis 16. dec 202009:03 > 09:05
Podeli:
moratorijum, banka, pozajmica, kredit
Foto: Shutterstock

Nove olakšice za otplatu kredita, koje podrazumevaju reprogram, refinansiranje i šestomesečni grejs period, važe ne samo za građane, već i za privrednike - pojednako preduzetnike i preduzeća, kao i za poljoprivrednike. Princip je isti: oni koji žele nove olakšice koje uključuju i moratorijum na otplatu obaveza, ovaj put moraju sami da se jave banci i podnesu zahtev, jer se nova mera Narodne banke Srbije neće sprovoditi po automatizmu. Odlukom NBS precizirano je koje uslove ovi dužnici moraju da ispune kako bi imali pravo na olakšice.

Svaki preduzetnik, poljoprivrednik ili privredno društvo, koje nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze prema banci ili može da ima poteškoća u izmirivanju tih obaveza, može već od 16. decembra da podnese svojoj banci zahtev za olakšice u otplati, koje su propisane novom Odlukom NBS.

Zahtevi se, inače, podnose elektronskim putem ili poštom, i to najkasnije do 30. aprila 2021. godine.

Banke imaju rok od 30 dana da na zahtev svog dužnika – odgovore.

Šta donose olakšice

Olakšice podrazumevaju reprogram i refinansiranje postojećih obaveza, odobravanje grejs perioda od šest meseci tokom kojeg bi obaveze prema banci mirovale, a privrednici plaćali samo pripadajuću kamatu ili se, pak, opredelili da ovu kamatu podele na preostale rate.

Foto: Shutterstock

Način plaćanja kamate banka mora sa dužnikom da definiše pre nastupanja grejs perioda.

Rok otplate se produžava, s tim da rate ne mogu da budu veće nego što su sada.

Uslovi reprograma, uključujući i kamatnu stopu, neće smeti da budu nepovoljniji po dužnika nego što su sada, a banka neće smeti da zaračunava nikakve provizije, naknade, ni troškove, osim onih koje ne propisuje sama banka, poput troška upisa u Katastar, na primer, ili izveštaja Kreditnog biroa.

Uslovi za reprogram privrednika i poljoprivrednika

Ipak, da bi neki preduzetnik, poljoprivrednik ili preduzeće imali pravo na ove olakšice, moraju da ispune određene uslove. Tačnije – jedan od sledećih uslova.

Foto: Shutterstock

Jedan uslov je da je dužnik na dan stupanja na snagu ove odluke u docnji (kašnjenju) dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje kreditne obaveze prema banci.  

Dovoljan uslov je i da dužnik u periodu do dana podnošenja zahteva za ovom olakšicom ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15 odsto u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini.

Na olakšice mogu da računaju i dužnici kod kojih je došlo do prekida poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije kovida 19.

I ovde, kao i u slučaju građana, važi pravilo da banka kod dužnika koji ne ispunjavaju ove uslove ipak sama može da odluči da odobri reprogram duga, a na osnovu obrazloženog zahteva dužnika. To važi u slučaju kada je pandemija uticala na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na njegovu mogućnost da uredno namiruje obaveze.

Šta kad za kredit neko garantuje

Privrednici koji su dobili kredite iz takozvane garantne šeme države, kako bi lakše prebrodili probleme sa likvidnošću nastale zbog pandemije koronavirusa, neće moći samo da podnesu zahtev banci i da se nadaju pozitivnom odgovoru po pitanju olakšica dalje otplate ovih zajmova. Moraće, naime, da traže i saglasnost davaoca garancije, što je u ovom slučaju – Republika Srbija.

Isto važi za sve ostale kredite odobrene sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i za sve subvencionisane zajmove.

„Na obaveze dužnika po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice iz ove odluke mogu se primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije“, precizira se u Odluci NBS.

Ovaj reprogram nije poput „običnog“

Isto kao i kod reprograma kredita građana u okviru nove mere NBS, ni reprogram koji dobiju privrednici neće im doneti „etiketu“ lošeg i nepoželjnog dužnika, koji ne može da se zaduži u bilo kojoj drugoj banci čak i tokom dužeg perioda nego što traje otplata ovog zajma.

Odlukom NBS predviđeno je da se i krediti koje reprogramiraju preduzetnici, firme i poljoprivrednici neće smatrati ni restrukturiranim, ni problematičnim, niti će se smatrati da je nastupio status neizmirenja obaveze.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar