APR
APR. Foto: N1

Podaci o stvarnim vlasnicima svake firme, ustanove, zadruge, fondacije i zadužbine nalaze se u istoimenoj evidenciji pri Agenciji za privredne registre. Prema poslednjim podacima, zaključno sa 19. martom 2021. u ovu evidenciju upisano je nešto više od 85 odsto onih koji su imali tu obavezu. Kako ističu u APR, u svojstvu stvarnog vlasnika u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, upisano je 180.743 fizička lica.

Prema državljanstvu, stvarne vlasnike u najvećem procentu, 89,65 odsto, čine državljani Srbije, dok je 10,34 odsto stranaca.

Procentualno je najviše preduzeća koja su evidentirala svoje stvarne vlasnike – poslednjeg u lancu vlasništva. Slede, prema podacima APR – ustanove, zadužbine i fondacije, pa tek onda udruženja koja su ispunila ovu obavezu.

U Centralnoj evideniciji stvarnih vlasnika upisano je 162.037 domaćih fizičkih lica i ukupno 18.695 stranaca.

Najviše stvarnih vlasnika – stranaca ima iz Italije, ukupno 1.511.

Slede Slovenija sa 1.280 stvarnih vlasnika, potom Hrvatska sa svega četiri vlasnika manje – 1.276. U prvih pet su i Nemačka sa 979 i Austrija sa 907 stvarnih vlasnika.

„Podsećamo da je evidentiranje stvarnih vlasnika trajna obaveza registrovanih subjekata, kako onih koji su tek osnovani, tako i onih koji promene vlasničku strukturu, članove organa ili koji registruju neku drugu promenu na osnovu koje steknu svojstvo stvarnog vlasnika“, ističu u Agenciji za privredne registre.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

 

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar