Foto: Vesna Lalić/Nova.rs, Shutterstock

Skoro 200.000 građana Srbije nema dovoljno novca da plati račune za struju ili gas. Uredba o energetski ugroženom kupcu, omogućiće im umanjenje računa. Osim prihoda, kriterijumi za sticanje ovog statusa su i imovinsko i zdravstveno stanje, a ulogu igra i to da li je potrošač korisnik socijalne i drugih vidova novčane pomoći.

Kako se navodi u Uredbi Vlade Srbije, da bi potrošač dobio status energetski ugroženog kupca, te popust na račune, treba da ima mesečne prihode do 21.074,68 dinara, ukoliko živi sam.

Za domaćinstva sa dva člana, ukupni mesečni prihodi treba da budu najviše 33.402,13 dinara, a za domaćinstva sa tri člana, 45.729,58 dinara.

Domaćinstva koja broje četiri člana, uslov za dobijanje statusa energetski ugroženog kupca jesu ukupni mesečni prihodi do 58.057,03 dinara.

PROČITAJTE JOŠ

Za veća domaćinstva, od pet članova, mesečni prihodi treba da iznose do 70.384,48 dinara. Domaćinstvo koje broji šest članova ovaj status može da dobije ukoliko prihodi ne prelaze 82.711,93 dinara mesečno. Ukoliko u domaćinstvu živi više od šest članova, za svakog dodatnog člana dodaje se 12.327,45 dinara mesečnih prihoda.

Pri određivanju ukupnih mesečnih prihoda u obzir se uzimaju sva primanja i prihodi članova domaćinstva.

Ostali kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

Pored ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, broja članova i materijalnog položaja, u obzir se uzima i ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, zdravstveno stanje članova domaćinstva, ali i imovinsko stanje. Pod imovinskim stanjem podrazumeva se da domaćinstvo ne poseduje drugi stan osim stana maksimalne površine koji odgovara broju članova domaćinstva.

Inače, ukupna površina stana ili kuće koja se računa prilikom dodela statusa, za jednočlano domaćinstvo treba da bude do 40 kvadrata. Za dvočlano i tročlano domaćinstvo, maksimalne površine stambenog objekta treba da bude do 58, odnosno 66 kvadrata.

Domaćinstvo koje broji četiri člana treba da živi u stambenom objektu do 74 kvadrata kako bi ostvarilo pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca. Za petočlano domaćinstvo, ova površina iznosi do 87 kvadrata.

Za domaćinstva od šest ili više članova, maksimalna površina stambenog objekta treba da bude do 96 kvadrata.

S druge strane, seosko domaćinstvo može da stekne status energetski ugroženog kupca ako ima jedan stambeni objekat, ali površina ne predstavlja kriterijum.

Kao jedan od kriterijuma navedeno je zdravstveno stanje članova domaćinstva. U praksi, to znači da domaćinstvo stuče status energetski ugoženog kupca ako član tog domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje za održavanje zdravlja, i to samo ako je za rad tih aparata neophodna električna energija, te ukoliko bi se prekidom isporuke ugrozio život potrošača.

Koliki je popust?

Kada potrošač stekne status energetski ugroženog kupca, to ne znači da će mu račun biti umanjen za određeni iznos, već da će mu se umanjiti količina potrošenog energenta.

Foto: Shutterstock

Tako će domaćinstva sa jednim članom imati pravo na umanjenje računa za struju od 120 kilovat-časova mesečno. Domaćinstva koja broje dva i tri člana imaće pravo na umanjenje od 160 kilovat-časova mesečno.

Ugrožena domaćinstva u kojima živi četiri ili pet potrošača, imaće pravo na umanjenje od 200 kilovat-časova na mesečnom nivou.

Najbrojnija domaćinstva, od šest i više članova, steći će pravo na umanjenje od 250 kilovat-časova mesečno.

Što se tiče gasa, potrošači koji žive sami imaće pravo na umanjenje do 359 kilovat-časova mesečno. Dvočlano i tročlano domaćinstvo imaće pravo na umanjenje do 462 kilovat-časova na mesečnom nivou, a četvoročlano i petočlano do 616 kilovat-časova.

Za domaćinstva od šest i više članova, umanjenje može da bude do 770 kilovat-časova.

Plin Foto:EPA-EFE/ANDY RAIN

Toplotna energija će, za domaćinstva sa jednim članom, biti 60 odsto mesečnog računa. Za dvočlano i tročlano domaćinstvo računi će biti duplo manji, a za četvoročlano i petočlano – 45 odsto manji. Domaćinstva koja broje šest ili više članova, potrošnju toplotne energije će da plate 40 odsto ukupnog računa.

Umanjenje se ostvaruje samo u slučaju da je mesečna potrošja struje manja ili jednaka od 6,5 puta količine za koju se račun umanjuje.

Za gas, umanjenje se vrši kada je mesečna potrošnja manja ili jednaka od 2,5 puta količine za koju se račun umanjuje.

Ako je potrošnja određenog energenta manja od količine za koju se račun umanjuje, popust će biti obračunat u visini stvarnog mesečnog računa, navodi se u Uredbi.

Inače, pravo na umanjenje potrošene struje odnosi se na svaki mesec u godini, toplotne energije za svaki mesec za koji se ispostavlja račun, a gasa za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar.

Kome se podnosi zahtev?

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca podnosi se organu lokalne samouprave u mestu prebivališta, na obrascu ZEUK2, koji se objavljuje na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike i lokalne samouprave.

BONUS VIDEO Kako do olakšica za plaćanje struje

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare