Foto: N1

Sindikat "Nezavisnost" u kompaniji Ziđin Kuper Bor upozorio je danas da po novom kolektivnom ugovoru poslovodstvo te kompanije planira ukidanje brojnih beneficija zaposlenima, umanjenje cene noćnog rada i ukidanje regresa.

Tu „ponudu“ je sindikat ocenio kao „nepristojnu i neprhvatljivu“. Većinski vlasnik borske kompanije je kineski Ziđin, sa 63 odsto vlasništva, dok država Srbija ima udeo od 37 odsto.

Sindikat „Nezavisnost“ je obavestio da je 4. januara otpočeo pregovore o zaključenju kolektivnog ugovora po kome će, kako je predloženo, godišnji odmor biti maksimalno 28 radnih dana, plaćeno odsustvo maksimalno do pet radnih dana, a plaćeno odsustvo dobrovoljnim davaocima krvi smanjeno je sa pet na dva radna dana.

Foto: N1

„Osnovna zarada nema više koeficijent radnog mesta čija se vrednost utvrdjivala na osnovu vrste i stepena stručne spreme odnosno obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti na poslu i uslova rada, a isključeno je uskladjivanje ugovorene cene rada za efektivni radni čas sa procentom povećanja minimalne cene rada po satu saglasno odlukama Socijalno-ekonomskog saveta Srbije“, rekli su Beti u sindikatu „Nezavisnost“.

Napomenuli su da je uvećana zarada umanjena do zakonskog minimuma i to za rad na dan državnog i verskog praznika kao i za Dan rudara sa 150 odsto na 110 odsto, za rad noću umanjenje je sa 35 odsto na 26 odsto, koliko i za prekovremeni rad.

Sindikat je upozorio da je Ziđin protivzakonito umanjio osnovicu za obračun zarade tako što je isključio sva ostala primanja koja imaju karakter zarade u skladu sa Zakonom o radu i to deo zarade po osnovu radnog učinka, uvećanje zarada isplaćenih u prethodna tri meseca po osnovu rada na dan praznika, noćnog rada, rada u smenama, prekovremenog rada, minulog rada i drugih uvećanja propisanih opštim aktom poslodavca i druga primanja koja imaju karakter zarade.

„Smanjena je visina naknade zarade sa 85 odsto na 60 odsto prosečno ostvarene zarade u prethodnih 12 meseci, troškovi za ishranu radnika (topli obrok) su umanjeni za 21,7 odsto. Regres je smanjen za 63,77 odsto, a otpremnina za odlazak u penziju je smanjena sa tri bruto zarade zaposlenog na dve prosečne bruto zarade u Srbiji“, navode u sindikatu.

Ukazali su da su izbrisane jubilarne nagrade, a poklon čestitka za novorođenče u iznosu prosečne neto zarade kod poslodavca u prethodna tri meseca od dana rodjenja biće ubuduće solidarna pomoć za rodjenje deteta u iznosu od 60.000 dinara

Izbrisano je i učešće zaposlenih u dobiti kompanije, a invalidima rada se više ne priznaje pravo da zbir zarade na invalidskom radnom mestu i naknade zarade (invalidnine) koja je opredeljena rešenjem fonda PIO.

„Zalagaćemo se za očuvanje prava koja zaposleni ostvaruju iz aktuelnog i trenutno važećeg kolektivnog ugovora, tako što ćemo iskoristiti sva zakonom dozvoljena sredstva za ostvarenje interesa zaposlenih“, naveli su u sindikatu „Nezavisnost“.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram