Foto:Shutterstock

Dok god traje pandemija, odnosno epidemija covid-19, polise privatnog putnog zdravstvenog osiguranja neće pokrivati troškove lečenja koronavirusa u inostranstvu građanima koji se odluče da letuju u drugim zemljama. Državno osiguranje, pak, pokriva i ovaj slučaj bolesti, pod uslovom da turista pre putovanja pribavi potvrdu RFZO.

Polisa privatnog putnog zdravstvenog osiguranja,uz koju svi krećemo na letovanje u inostranstvo, predviđena je za pokriće neizvesnih događaja. Kada je na nekoj teritoriji proglašena epidemija ili je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, neizvesnosti više nema, pa pokriće iz osiguranja prestaje da važi.

Ovo je objašnjenje zašto osiguravajuća društva svojom polisom putnog osiguranja trenutno ne pokrivaju troškove lečenja eventualne zaraze koronavirusom u svetu. Onog trenutka kada više ne bude pandemije, ni epidemije – osiguranje će pokrivati i taj slučaj, navode osiguravači.

Foto: Shutterstock

Za razliku od pribavljanja polise putnog osiguranja, koja je jednostavna – plati se oko jedan evro za dan boravka u inostranstvu, a sve može da se uradi i onlajn, za potvrdu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje se treba malo pomučiti. Ali je potvrda besplatna, i pokriva lečenje korone u inostranstvu.

Međutim, i ovde ima razlike u zavisnosti od zemlje u koju putujete.

Lista od 20 država 

Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju sa 20 zemalja, među kojima su, na primer, susedna Hrvatska, Crna Gora, Bugarska, kada je reč o „morskim“ destinacijama (Grčka nije na ovom spisku).  Ko putuje u ove zemlje sa potvrdom RFZO, u slučaju iznenadne bolesti, ne plaća ni evro troška za lečenje. Dovoljna je potvrda –  konkretno se za ovih 20 zemalja ta potvrda zove dvojezični obrazac (osim Poljske i Velike Britanije, za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava).

Foto:Shutterstock

Za sve ostale države u koje se putuje, sa prethodno  pribavljenom potvrdom RFZO, u slučaju hitne potrebe, lečenje mora da se plati, ali će građaninu po povratku troškovi biti refundirani. Ova potvrda, za sve druge zemlje, zove se „potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu – obrazac 03-12“.

Prvi uslov da bi neko mogao da dobije ovu potvrdu je – da ima overenu zdravstvenu knjižicu. Podrazumeva se, takođe, da ste na putovanje otišli zdravi.

„Postoje dve potvrde koje daje RFZO u tom slučaju. One omogućavaju pružanje pomoći u hitnim slučajevima u inostranstvu, bili vi bolesni od korone ili bilo koje druge bolesti. Razlikuju se samo obrasci – da li uzimate obrazac za neku od 20 zamalja sa kojima Srbija ima sporazum ili za one zemlje sa kojima nema. To znači da, ako odete u Grčku, koja nije na listi 20 država, i razbolite se, a imate našu potvrdu, RFZO će vam refundirati novac po povratku u Srbiju“, objašnjava za Nova.rs Nemanja Velikić, zadužen za odnose sa javnošću RFZO.

Dakle, kako objašnjava, suštinska razlika između ove dve potvrde koje izdaje RFZO je što građani lečenje plaćaju za zemlje koje nisu u međudržavnom sporazumu, pa im se novac refundira po povratku,  dok za 20 sa kojima Srbija ima sporazum, lečenje ne plaćaju.

Postupak dobijanja za obe potvrde je isti.

„Potrebno je doći do izabranog lekara i od njega uzeti potvrdu da niste bolovali od težih  ili hroničnih bolesti u zadnjih 12 meseci. Potom se ode u matičnu filijalu RFZO, tamo vam izdaju potvrdu i to je to“, ističe Velikić, dodajući da detaljna objašnjenja postoje i na internet stranici RFZO.

Šta kažu u osiguravajućim društvima 

Foto: Shutterstock

Nataša Đurđević, direktor direkcije za komunikacije „Đenerali osiguranja“ objašnjava za Nova.rs da cena putnog osiguranja zavisi od uzrasta osiguranika, destinacije i svrhe putovanja i kreće se od oko jednog evra dnevno.

Osigurana suma može biti 15.000 evra ili 30.000 evra (za ceo svet). Osiguranje pokriva: usluge medicinske asistencije, plaćanje troškova lečenja, organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i repatrijacije i druge.

„Putno osiguranje pokriva slučaj obolevanja od koronavirusa koji uzrokuje bolesti u rasponu od blage prehlade, koje su najčešće, do teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS) i novog virusa SARS-Cov-2 koji prouzrokuje bolest COVID-19. Ukolko je na nekoj terotoriji proglašena epidemija ili je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, bilo koje bolesti, osigurano pokriće prestaje da važi, jer osiguranje pokriva neizvesne
događaje što ove situacije nisu“, pojašnjava Nataša Đurđević.

Kako ističe, u takvim slučajevima, osiguranje pokriva troškove ispitivanja, dijagnostikovanja i drugih neophodnih medicinskih tretmana dok se ne dijagnostikuje bolest, u sadašnjem slučaju to je Covid-19.

„Nakon toga obaveze osiguranja po tom pokriću prestaju, a osiguranik mora da nastavi lečenje u skladu sa protokolom i odlukom države u kojoj boravi i u državnim instritucijama. Ukoliko osoba oboli od Covid-19 u inostranstvu u obavezi je da prati i poštuje zdravstvena pravila zemlje u kojoj se nalazi. Postoje specijalizovane bolnice ili privremene zdravstvene ustanove u kojima se leče ljudi oboleli od Covid-19 i to je pokazalo odlične rezultate u dosadašnjoj borbi sa ovom bolešću. Važno je istaći i da naša država ima potpisane međudržavne ugovore o lečenju svojih građana u inostranstvu“, zaključuje sagovornica Nova.rs.

Sonja Marić, direktor sektora za marketing Unika osiguranja navodi da polisa putnog osiguranja pokriva bolničko i vanbolničko lečenje naših građana za vreme boravka u inostranstvu nastalo usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja.

„Standardni paket putnog osiguranja za 10 dana boravka u inostranstvu za individualnu polisu iznosi 1.285 dinara, a za porodičnu: dvoje odraslih i dvoje dece, 3.503 dinara“, kaže Sonja Marić.

Foto:Shutterstock

Taj paket, kako ističe, pokriva troškove lečenja u inostranstvu do iznosa od 30.000 evra. Izuzetak su epidemije i pandemije proglašene na teritoriji na kojoj korisnik osiguranja boravi.

„Putnim osiguranjem pokriveni su troškovi ispitivanja, dijagnostikovanja i drugih neophodnih medicinskih tretmana, uključujući i testiranje na koronavirus isključivo na zahtev lekara u cilju potvrde njegovog prisustva. Ukoliko se utvrdi da je klijent oboleo od koronavirusa, dalji zdravstveni tretman se vrši u skladu sa zdravstvenim protokolom zemlje u kojoj osiguranik boravi. Obaveze osiguranja po tom pokriću prestaju, pa samim tim  i ne pokrivaju troškovi lečenja od koronavirusa“, ukazuje Sonja Marić.

Ova polisa Unika osiguranja ne pokriva troškove testiranja na koronavirus, u situaciji kada je testiranje uslovljeno proceduralnim pravilom za ulazak u određenu zemlju i insistira se na primeni testova na ovaj virus.

Kako za Nova.rs kažu u Viner Štediše osiguranju, okvirna premija za putovanje u Evropi za pojedinačne polise je oko jednog evra po danu boravka u inostranstvu, a porodične su dvadesetak odsto jeftinije.

Putnim osiguranjem nisu pokrivene ni epidemija ni pandemija i u našim uslovima osiguranja i na našim polisama je to veoma jasno navedeno, kažu iz ove osiguravajuće kuće.

U ovim okolnostima, putnim osiguranjem bi bili pokriveni troškovi medicinskih usluga pre identifikovanja da je osiguranik zaražen koronavirusom – praktično, prvi pregled lekara opšte prakse kome bi se naš osiguranik javio u inostranstvu sa zdravstvenim tegobama za koje nije potvrđeno da su izazvane virusom COVID-19 bi bio na teret osiguranja, a nakon potvrđivanja korona virusa, brigu o putniku preuzima država na čijoj se teritoriji nalazi, dodaju iz ove kuće.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram