Deka, penzioner, deda, stariji čovek, klupa
Foto: Shutterstock

Oštećeni penzioneri u Srbiji koji žele da tuže državu zbog smanjenih penzija mogu da se obrate i advokatskim kancelarijama koji zastupaju naše najstarije sugrađane u ovom slučaju pred sudom. Nova.rs donosi vam spisak ovih kancelarija u Srbiji, kao i kokoja su dokumenta potrebna. Rok ističe 1. oktobra.

Penzioneri koji žele da tuže Srbiju zbog smanjenih penzija tokom perioda fiskalne konsolidacije od 2014. do 2018. godine, a procene govore da ih je do sada 10.000 koji su već pokrenuli postupke, mogu da se obrate advokatskim kancelarijama koje ne naplaćuju svoje angažovanje do pozitivne presude, a kao nagradu traže 10 odsto naplaćene sume, kao i naplaćene troškove advokata koje plaća tužena strana.

Ukoliko se penzioneri odluče da tuže državu i potraži usluge nekih od kancelarija sa spiska, klijent mora da plaća sudske takse i sudskog veštaka, kao i 1.000 dinara za kancelarijske troškove. Neke kancelarije plaćaju i uslugu veštaka.

Ono što penzioner mora da pripremi od dokumenata da bi tužio državu su dva primerka kopije ili očitane lične karte, zatim dve kopije rešenja o penzionisanju, kao i penzioni ček iz poslednjeg meseca smanjivanja penzije (septembar ili oktobar 2018.) i to isto u dve kopije. Ukoliko ga nema, penzioner može zatražiti od banke u kojoj prima penziju da mu odštampaju jedan.

Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Pored ovog, potrebno je dostaviti i potvrdu o načinu isplate penzije dostavljeno od Fonda PIO u dve kopije, zatim rešenje filijale ili Direkcije Fonda PIO kao odgovor na podneti zahtev ako ima.

Sva ova dokumenta penzioneri mogu da dostave kada im advokatska kancelarija dostavi potpisan ugovor i obrazac punomoćja.

Za svu potrebno pomoć penzioneri mogu zatražiti od Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije ili na sajtu penzionervojni.rs.

Detaljnije informacije o pokretanju postupka možete naći na sajtu Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije.

Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Podsetimo, 1. oktobra ističe rok za pokretanje postupaka za naknadu štetu zbog smanjenih penzija u perodu od 1. novembra 2014. do 1. oktobra 2018. godine tokom perioda fiskalne konsolidacije.

Prema navodima penzionerskih udruženja, trenutno se u Srbiji pred sudovima vodi više od 10.000 parničnih i drugih postupaka oštećenih penzionera i njihovih naslednika za naknadu štete nanete smanjivanjem penzija tokom četiri godine. Kada se sve sabere i oduzme penzionerima je za četiri godine zakinuto, prema tim navodima, osam penzija.

Ovim povodom neka udruženja pozvala su ošteće penzionere da pokrenu postupak pre nego što istekne rok kako bi obezbedili pravo da posle pozitivne presude Evropskog suda za ljudska prava, pokrenu i sudski postupak za naknadu štetu.

Inače, Zakonom o privremenom uređenju načina isplate penzija u novembru 2014. godine, penzije u Srbiji koje su bile veće od 25.000 dinara umanjene su u zavisnosti od iznosa od 22 do 25 odsto, a kako su istakla pojedina udruženja, Ustavni sud je odbio da odlučuje da li je taj zakon u skladu sa Ustavom.

Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Neke procene Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije govore da je zakonom navodno oštećeno oko 840.000 penzionera i naslednika preminulih i da je prema podacima, koje je država dostavila Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, ostvarena ušteda odnosno, kako oni ističu, šteta naneta penzionerima, iznosi oko 840 miliona evra.

Do sada je sud u Strazburu prihvatio nekoliko desetina predstavki od kojih je 11 već objedinjeno u predmet „Žegarac i drugi protiv Srbije“, koji se nalazi u postupku rešavanja.

Bonus video – Anketa: Penzioneri protiv Vučića

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare