Menjačnica Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Tokom vikenda Narodna banka Srbije je izvršila kontrolu više od 20 menjačnica u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. U kontrolama je utvrđeno da su menjačnice prilikom formiranja kursa evra poštovale propise kojima je regulisano menjačko poslovanje, odnosno prodajni kurs za evro se kretao u rasponu od 118,50 do 119,08 dinara za jedan evro. Samo četiri menjačnice naplaćivale su proviziju prilikom prodaje evra građanima u iznosu do jedan odsto, rečeno je portalu N1 u NBS.

U Narodnoj banci Srbije podsećaju da je kontrola započela na osnovu sopstvenih saznanja NBS, ali i pritužbi građana da kurs u menjačnicama nije u skladu sa rasponom predviđenim odlukama centralne banke. Prema tim odlukama, kurs u menjačnicama može da se kreće najviše 1,25 odsto naviše i naniže u odnosu na zvaničan srednji kurs evra.

Međutim, menjači smeju da naplaćuju i proviziju, ali nju ne smeju da uračunavaju u prodajni i kupovni kurs, već da je istaknu – posebno.

Pri tome, podzakonskim aktom ograničena je visina provizije kod otkupnog kursa na jedan odsto, dakle onog koji menjači plaćaju građanima kada od njih otkupljuju evro. Na gornji, prodajni kurs, pak, iznos provizije nije ograničen.

„Za obavljanje menjačkih poslova menjač može naplatiti proviziju koja se primenjuje na dinarsku protivvrednost efektive, obračunatu po kupovnom, odnosno prodajnom kursu koji važi na dan otkupa, odnosno prodaje. Pri otkupu efektive – novčanica koje su ispravne, javni poštanski operator i ovlašćeni menjač mogu od fizičkih lica naplatiti proviziju u iznosu najviše jedan odsto“, navodi se u Odluci NBS koja je na snazi od 2019. godine, piše N1.

U istoj odluci navodi se da građani koji nameravaju da kupe efektivu (strani novac) u iznosu većem od 5.000 evra ili u odgovarajućoj protivvrednosti u drugoj stranoj valuti – dužna su da tu kupovinu najave prethodnog radnog dana menjača.

Kada naplaćuju proviziju, menjači bi trebalo na vidnom mestu da istaknu obaveštenje o njenom iznosu tj. procentu provizije. Navedeni procenat ne bi smeo da se menja tokom radnog dana.

Provizija da se vidi

„Ovlašćeni menjači ne mogu građanima da na ime kursa naplate prodajni kurs za evro koji je viši od 1,25 odsto u odnosu na srednji zvanični kurs Narodne banke Srbije koji važi na taj dan. Uočeno je da u uslovima povećanje tražnje građana za evrom, neki ovlašćeni menjači prilikom prodaje evra naplaćuju i proviziju, o kojoj su dužni da na početku svog radnog dana istaknu obaveštenje tako da ono bude vidljivo za stranke i to na istom mestu i na isti način kao što je istaknuta kursna lista i da proviziju naplaćuje do visine procenta naznačenog u tom obaveštenju, s tim da to obaveštenje ovlašćeni menjač ne može menjati u toku radnog vremena“, upozorava NBS.

Građani ističu da u menjačnicama, kada žele da kupe evro, često dobiju odgovor da ga menjači – nemaju u dovoljnoj količini.

U NBS navode da menjači od banaka mogu da kupe stranu gotovinu u iznosima bez ograničenja.

„Ovlašćeni menjači se mogu obratiti bankama radi kupovine iznosa efektivnog stranog novca koji im nedostaju u radu sa građanima, bez ograničenja. Još jednom ističemo da nema razloga za paniku i da Narodna banka kontinuirano obezbeđuje bankama i dinarsku i deviznu likvidnost u dovoljnoj meri, a pojačano je snabdevanje banaka efektivnim stranim novcem kako bi menjačnice brzo i efikasno mogle da odgovore na pojačanu tražnju građana koja se pojavila“, navode u centralnoj banci.

Banke da ne prekidaju snabdevanje

Narodna banka je, ukazuju, „naložila bankama da ni u jednom trenutku ne sme biti prekida snabdevanja menjačnica gotovinom i efektivom“.

„Narodna banka Srbije ima dovoljno i deviznih sredstava i strane gotovine i kontinuirano snabdeva bankarski sektor dovoljnim količinama. Građani zato ne treba da brinu, s obzirom da NBS obezbeđuje dovoljno sredstava i odgovara na sve zahteve banaka, odnosno reaguje bez odlaganja i adekvatno. Očekuje se da banke u što kraćem roku prenesu efektivu menjačnicama koje će podmiriti tražnju građana, s obzirom da je Narodna banka naložila bankama da ni u jednom trenutku ne sme biti prekida snabdevanja menjačnica gotovinom i efektivom“, ističu u NBS.

Kazne

„Prema Zakonu o deviznom poslovanju za menjačnice koji ne postupaju u skladu sa propisima Narodne banke propisana je prekršajna odgovornost – za pravno lice predviđena je novčana kazna od 100.000 do dva miliona dinara, a za preduzetnika novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara“, ističu u NBS.

U centralnoj banci podsećaju da NBS od 1. januara 2019. godine kontroliše zakonitost obavljanja menjačkih poslova. Pa, uz prekršajnu prijavu koja se podnosi ako se u postupku kontrole utvrdi nezakonitost, odnosno nepravilnost, NBS može doneti i rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova „ako utvrdi da ovlašćeni menjač nije izvršio nalog za otklanjanje nezakonitosti, odnosno nepravilnosti koji mu je dat u postupku kontrole menjačkog poslovanja“.

BONUS VIDEO Mentalno razgibavanje: Život na proviziju

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar