Foto: Profimedia

Za sve što nam služi za proizvodnju hrane - svinjci, kokošinjci, pušnice, ambari, objekti za traktore, za stočnu hranu - bićemo oslobođeni poreza na imovinu, dok će se na ostale objekte koje građani imaju u dvorištu - šupe za ogrev, kotlarnice, bunare, golubarnike, podrume, cisterne, bazene - porez plaćati kao na garaže. Ovo proizilazi iz odgovora Ministarstva finansija na pitanja portala Nova.rs, u vezi sa promenama koje od iduće godine donose izmene Zakona o porezima na imovinu.

„Pod pretpostavkom da se predložene odredbe usvoje, obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige – što znači i građani – neće plaćati porez na imovinu na objekte namenjene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. To su, na primer, svinjci, kokošinjci, ambari, pušnice“, ističu u Ministarstvu finansija.

Ovde, međutim, postoji jedno ograničenje – ako su ove objekte trajno ustupili drugima radi zarade, porez će – platiti.

Foto: dbimages / Alamy / Profimedia

Naime, uslov za oslobođenje od plaćanja poreza je, kako navode u Ministastvu – da te objekte nisu ustupili drugom licu radi ostvarivanja prihoda na period koji u toku 12 meseci traje duže od 183 dana. To se, prema zakonu, smatra trajnim ustupanjem drugom licu.

„Dakle, ovi objekti jesu, a i dalje su predmet oporezivanja, ali se porez neće plaćati već će se ostvarivati poresko oslobođenje“, navode u Ministarstvu.

Za šta služi šupa

Za razliku od objekata koji, praktično, služe za proizvodnju hrane, u okviru dvorišta i okućnica postoje i drugi, kako ih zakon definiše – pomoćni objekti.

Na njih će građani, sudeći po odgovoru Ministarstva finansija – morati da plate porez, odnosno, ne mogu da dobiju poresko oslobođenje osim ako im namena nije opet pomenuta – primarna poljoprivredna proizvodnja.

„Članom 12. Zakona o porezima na imovinu propisana su poreska oslobođenja po više osnova, tako da se u svakom konkretnom slučaju utvrđuje da li za objekat postoji osnov za poresko oslobođenje. Kada su u pitanju objekti koje nazivate šupama, pitanje je njihove namene iz koje proizlazi da li se za njih ostvaruje poresko oslobođenje. Primera radi, ako su to objekti za smeštaj mehanizacije za poljoprivredu, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, tada građani na njih neće plaćati porez jer je reč o objektima namenjenim za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ako je reč o šupama za smeštaj automobila – oporezuju se kao garaže“, ističu u Ministarstvu finansija.

Kad se plaća porez, koliko se plaća

Kotlarnice, šupe za ogrev i drugi pomoćni objekti za koje obveznici ne dobiju poresko oslobođenje, po novom nacrtu zakona će se svrstati u istu grupu sa garažama.

Foto: Adrian Turner / Alamy / Alamy / Profimedia

 

„Predloženo je da se ti objekti razvrstaju u istu grupu sa garažama (koje su takođe vrsta pomoćnih objekata), čime bi se poreski teret za ove nepokretnosti smanjio. Naime, porez bi se utvrđivao množenjem poreske osnovice (njihove korisne površine izražene u kvadratnim metrima i prosečne cene garaža i pomoćnih objekata u zoni) i poreske stope“, pojašnjavaju u Ministarstvu finansija.

Ministarstvo ukazuje da se ovi objekti po trenutnom zakonu razvrstavaju u istu grupu kao i objekti u čijoj su funkciji – ili kuće za stanovanje ili poslovne zgrade.

„Pod pretpostavkom da je reč o pomoćnim objektima za koje nema osnova za poresko oslobođenje, oni su se do sada razvrstavali u istu grupu kao objekti u čijoj su funkciji i porez se za njih utvrđivao množenjem poreske osnovice (njihove korisne površine izražene u kvadratnim metrima i prosečne cene odgovarajuće vrste objekata u zoni u koje su razvrstani: kuće za stanovanje ili poslovne zgrade) i poreske stope“, ističu u Ministarstvu.

Prosečne cene utvrđuju opštine i gradovi na osnovu prometa odgovarajuće vrste nepokretnosti u svakoj zoni.

„Napominjemo da predloženim izmenama Zakona nije proširen predmet oporezivanja, niti su ukinuta postojeća poreska oslobođenja. Naprotiv, smanjen je poreski teret za pomoćne objekte i prošireno poresko oslobođenje na objekte za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i u slučaju kad obveznik poreza – građanin nije obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva“, ističu u Ministarstvu finansija.

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare