Novosađanka je dobila EPS na sudu zbog troškova na računu

Podeli:
Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Viši sud u Novom Sadu presudio je u korist Novosađanke koja je tužila Elektroprivredu Srbije zbog naplate "troška garantovanog snabdevača".

Pitanje naplate „troška garantovanog snabdevača“ ovih dana izaziva veliku buru zbog mogućnosti masovnih tužbi protiv EPS-a. Sve je počelo od objavljivanja presude Višeg suda u Užicu, koji je presudio u korist korisnika električne energije, po čemu je EPS građaninu morao da nadoknadi 6.000 dinara, koje je od 2014. platio po osnovu spornog troška, prenosi novosadski portal 021.

I dok u EPS-u tvrde da se trošak snabdevača ne odnosi na trošak izdavanja i slanja računa, već pokriva „deo opravdanih troškova snabdevača“, koje odobrava Agencija za Energetiku, u Udruženju „Proces“ za 021.rs navode upravo suprotno.

„Kroz ‘trošak garantovanog snabdevača’ EPS naplaćuje štampanje, izdavanje i slanje računa potrošačima, što je u suprotnosti sa članom 12 st. 4 Zakona o zaštiti potrošača, a osim toga nije poznato koji sve stvarni troškovi ulaze u navedenu naknadu budući da EPS nikada nije objavio strukturu tog troška, pa kako potrošač ne zna šta zapravo plaća ta naknada nema osnova. Isti slučaj postoji i sa troškovima obrade kredita koje su naplaćivale banke“, navode u Udruženju „Proces“.

EPS ni posle nekoliko dana čekanja nije odgovorio na pitanja 021.rs u vezi sa novosadskom presudom, kao ni u vezi sa naplatom ovog troška, iako je u međuvremenu njihova služba za informisanje slala medijima saopštenje da će podneti krivičnu prijavu protiv Udruženja „Efektiva“.

Šta kaže novosadska presuda? 

Ranije je ukazivano na neuravnoteženu praksu sudova u sporovima za naplatu troška. Takav primer je u Novom Sadu, s obzirom na to da je Osnovni sud odbacio tužbu Novosađanke protiv EPS-a. Uložena je žalba i o svemu je odlučivao Viši sud u Novom Sadu, koji je presudu preinačio u korist građanke. Ova presuda je postala pravnosnažna i izvršna u aprilu ove godine.

Foto: N1

U presudi Višeg suda se konstatuje da računi za utrošenu električnu energiju ne sadrže jasne i precizne informacije koju uslugu potrošač plaća kroz „trošak garantovanog snabdevača“.

„Troškovi koji nastaju u isporuci električne energije moraju biti jasno opredeljeni, transparentni, i u vezi sa obavezom naknade istih i njihovom strukturom ne sme da postoji nedoumica kod potrošača. Okolnost da je tužiocu bilo poznato da račun za utrošenu električnu energiju uključuje stavku ‘trošak garantovanog snabdevača’, kao i da je Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje utvrđeno da su troškovi garantovanog snabdevača predviđeni za sve kategorije kupaca u jednakom iznosu i da se tarifa garantovanog snabdevača izražava po mestu isporuke, nije od značaja, s obzirom da ni u računu, niti u Metodologiji nije jasno navedeno na šta se odnose troškovi garantovanog snabdevača, odnosno koja usluga je obuhvaćena navedenim troškovima“, navodi se u presudi, a prenosi 021.rs.

Kroz pretraživanje internetskih arhiva može se pronaći da je Agencija za energetiku na svom sajtu imala opis „troška javnog snabdevača“, u kojem se navodi da se njime naplaćuju troškovi koji nastaju u poslovanju s kupcima, kao što je zaključivanje ugovora, izrada obračuna, štampanje i slanje računa, info centra što je razlog zbog kog se plaća i u mesecima kada nema potrošnje.

„Iz navedene objave Agencije za energetiku proizilazi da ‘troškovi javnog snabdevača’ obuhvataju troškove izdavanja računa, što je protivno odredbi člana 12 Zakona o zaštiti potrošača“, ukazuje Viši sud, obrazlažući da je zabranjeno naplaćivanje izdavanja i slanja računa potrošaču.

Sud je ukazao i na to da je protivno zakonu naplaćivanje troškova info centra, jer je, u ovom slučaju EPS, dužan da obezbedi korisnicima besplatnu telefonsku liniju za obaveštavanje i odgovore na pitanja.

U međuvremenu, Agencija je promenila opis, pa umesto „troška javnog snabdevača“ postoji „trošak garantovanog snabdevača“ kroz čiji opis nije najjasnije šta to građani tačno plaćaju. Upravo ova promena iz „javnog“ u „garantovano“ za Viši sud u Novom Sadu nije relevantna.

„U svakom slučaju, čak i kada se ne bi cenilo izjašnjenje Agencije dato na internet sajtu, ostaje zaključak da je predmetni ‘trošak garantovanog snabdevača’ naplaćen protivpravno“, navodi se u presudi u koju je 021.rs. imao uvid.

Pratite nas i na društvenim
mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar