Narodna banka Srbije saopštila je danas da su bruto devizne rezerve centralne banke na kraju februara iznosile 15,561 milijardu evra i bile su za 549,3 miliona evra niže nego na kraju prethodnog meseca.

Komentari

Vaš komentar