Foto: N1

Narodna banka Srbije je saopštila danas da je nabavku informatičkih usluga i opreme, kao i sve druge postupke javnih nabavki, sprovela transparentno i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, reagujući na pojedine, kako ističe, nestinite i zlonamerne navode o ovome u javnosti.

„Dodela ugovora za predmetne nabavke vršila se u otvorenom postupku, koji predstavlja najtransparentniji postupak javne nabavke. U takvom otvorenom postupku nabavke, što znači da su mogli da se jave svi ponuđači koji ispunjavaju sve propisane uslove u skladu sa zakonom, javio se samo jedan ponuđač“, navodi se u saopštenju NBS.

Iz centralne banke ističu i da su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, svi privredni subjekti imali pravo da postave pitanja ili daju primedbe na sadržinu konkursne dokumentacije, kao i da podnesu zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje NBS kao naručioca, u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržine javnog poziva i konkursnom dokumentacijom.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar