Foto: Filip Krajinčanić/Nova.rs

Zbog koronavirusa i banke u Srbiji spremaju scenarije za moguće vanredne situacije. Jedna od opcija je i privremeno stopiranje otplate kredita građana i privrede.

Udruženje banaka susedne Hrvatske razmatra uvođenje moratorijuma na otplatu kredita firmama i građanima. Pri tome se, kako izveštava HINA, u toj zemlji razmišlja o odlaganju otplate od šest do 12 meseci, za šta bi garantovala država. Da li se o ovome razmišlja i u Srbiji, Nova.rs je pitala Udruženje banaka i Narodnu banku Srbije.

„U ovom trenutku možemo da kažemo samo da pažljivo pratimo situaciju, te da smo spremni za koordiniranu akciju ako i kada zatreba. Važno je istaći da takve i slične mere zahtevaju koordinaciju na više nivoa, uključujući i mere državne ekonomske politike, uz Narodnu banku Srbije“, kažu za Nova.rs u Udruženju banaka Srbije.

U Narodnoj banci za Nova. rs navode da pažljivo prate aktuelnu situaciju.

„Narodna banka Srbije kao institucija nadležna za obezbeđenje finansijske stabilnosti i supervizor banaka pažljivo prati aktuelnu situaciju i delovaće u skladu sa njenim razvojem i u koordinaciji sa svim relevantnim državnim institucijama. NBS je u neposrednoj komunikaciji sa bankama, kao subjektima čije poslovanje nadzire, ukazala na neophodnost proaktivnog postupanja u kontekstu novonastalih okolnosti, preduzimanja preventivnih aktivnosti, primenu odgovarajućih mera i uključivanja istih u planove banaka u vezi sa obezbeđivanjem kontinuiteta poslovanja“, ističu u NBS.

Od banaka se, kako navode,  očekuje da u svim segmentima svog poslovanja uzmu u obzir rizike koji se mogu javiti i materijalizovati.

„Poseban fokus stavlja se na pripremu za eventualne vanredne okolnosti“, potvrđuju u NBS. „U skladu sa navedenim i banke su prepoznale potencijalne rizike koji proizlaze iz aktuelne situacije sa korona virusom, preduzimaju aktivnosti i pripremaju se za vanredne okolnosti u slučaju nepredviđenih događaja preduzimanjem odgovarajućih mera obezbeđenja kontinuiteta poslovanja i kritičnih funkcija banke“.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram