Foto:Sanja Petrov/Nova.rs/MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE/Jovo Mamula/Shutterstock

U Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja vranjske kompanije Jumko za 2021. godinu, državni revizori su naveli da je ova kompanija umesto nekretnina, postrojenja i opreme uzete na lizing u iznosu od 44,1 million dinara, kao i gubitka od 26,5 miliona dinara ranijih godina, u svojim finansijskim izveštajima za prošlu godinu prikazala ulaganja od oko 70 miliona dinara na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi, kao i da je utajila objekte od kojih ostvaruje prihode od zakupa u iznosu od 697,5 miliona dinara.

Za Jumko bi Vranjanci neretko rekli da je „glasačka mašina Srpske napredne stranke“, a radnici u poslednjih 10 godina uvek organizovano idu na mitinge ove stranke. Nekadašnji gigant poznat u celoj bivšoj Jugoslaviji sada upošljava i tri do četiri puta manje ljudi. Radnici su uglavnom na minimalcu, a kompanija proizvodi samo deo namenske proizvodnje za javna preduzeća i Ministarstvo odbrane. I dalje je u rukama države, a po osnovu konverzije javnih dugova koje Jumko ima prema gradskim preduzećima, u budućnosti bi i Grad Vranje mogao da dođe do većeg dela osnovnog kapitala. Radnici Jumka suočavaju se s niskim primanjima i stalnim promenama ugovora, a neretko rade i bez plaćenog odsustva zbog bolovanja.

Čini se da situacija neće krenuti na bolje, jer su državni revizori u finansijskim izveštajima Jumka za prošlu godinu pronašli čak 20 nepravilnosti. Problematično je vođenje knjiga i usklađivanje knjigovodstvenog stanja s popisom na kraju godine.

Tako je ova kompanija u finansijskim izveštajima iskazala troškove zarada i naknada zarada u iznosu od 143.441 hiljade dinara umesto troškova poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavaca. Tu su i ostali rashodi umesto smanjenja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u iznosу od 14.545 hiljada dinara, nematerijalne troškove u iznosu od 196.546 hiljada dinara umesto troškova angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga.

PROČITAJTE JOŠ:

Revizori su utvrdili i da je nabavka računovodstvenog softvera 2020. godine, u iznosu od 14,5 miliona dinara, umesto u okviru nematerijalne imovine evidentirana na računu “nematerijalni troškovi”, a sledeće godine nabavku infrastrukturnih resursa i licenci u iznosu od 2,9 miliona dinara evidentirali su u okviru nematerijalnih troškova umesto na računu nematerijalne imovine.

Državna revizorska institucija skreće pažnju i na to da je kompanija više iskazivala ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima u Drvaru i Blacu, i opremi u iznosu od 70,019 miliona dinara i troškove amortizacije. Ukazano je i na to da su manje nekretnine, postrojenja i opremu uzeti na lizing u iznosu od 44,1 million dinara, kao i na gubitak ranijih godina u iznosu od 26,5 miliona dinara.

„Društvo nije iskazalo kao investicione nekretnine nepokretnosti koje izdaje u zakup i od kojih ostvaraju prihode od zakupa, zbog čega je više iskazalo nekretnine, postrojenja i opremu, a manje investicione nekretnine u iznosu od 697.579 hiljada dinara“, kažu revizori.

U reviziji stoji i da društvo „nije prezentovalo verodostojnu računovodstvenu dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovnih promena koje su evidentirane u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima, zbog čega izražavamo rezervu na iskazano stanje“.

A stanje je – zaliha materijala u iznosu od 405.204 hiljade dinara, zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda u iznosu od 1.014.929 hiljada dinara, povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda u iznosu od 60.783 hiljade dinara, odložene poreske obaveze u iznosu od 387.044 hiljade dinara.

Takođe, prikazali su ispravku vrednosti potraživanja od kupaca na računu koji nije predviđen Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa za privredna, društva, zadruge i preduzetnika, umesto na računu predviđenom za potraživanja od prodaje.

U izveštaju DRI istaknuta su mišljenja sa rezervom o finansijskim izveštajima Jumka, a kompaniji su dali 16 preporuka za otklanjanje svih nepravilnosti. Prema navodima revizora, ova kompanija ima rok od 90 dana do tri godine za otklanjanje svih utvrđenih nepravilnosti.