Foto: Printscreen

Punoletni građani Srbije, sa aktivnim prebivalištem u zemlji i važećom ličnom kartom, od jutros već mogu da se prijave za 100 evra putem interneta. Od petka, 15. maja, biće moguća prijava i putem telefona. U oba slučaja, rok za prijavu ističe 5. juna. Od podataka se unosi samo JMBG i broj lične karte, uz izbor banke u kojoj želite da vam "legne" novac, bez obzira da li u njoj imate otvoren račun.

Na internet stranici Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs, punoletni građani već mogu da se prijave za svojih sto evra.

Procedura je jednostavna, a Nova.rs je proverila i na koji način teče prijava.

Foto: Privatna arhiva
Foto: Printscreen

Nakon unosa JMBG i broja važeće lične karte, u padajućem meniju bira se naziv banke u kojoj građanin ima otvoren račun ili – nema, ali želi da u njoj podgne svojih sto evra.

Nakon toga,  sistem prikaže unete podatke, i omogućava da se još jednom proveri tačnost podataka. Kada se i taj korak potvrdi – prijava je primljena.

Po isteku nekoliko minuta od prijave, moguće je proveriti i da li su vaši podaci uneti u sistem.

Foto: Printscreen

 

Neki građani će svojih sto evra dobiti i bez prijave, automatski. U nastavku su odgovori na nekoliko najčešćih nedoumica:

Ko dobija 100 evra bez prijave

Penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći ne moraju da se prijavljuju. Oni novac na račun dobijaju automatski, 15. maja. Ako nemaju račun u banci, biće im otvoren jednokratni u Poštanskoj štedionici, koji će biti ugašen čim podignu sto evra. Penzionerima koji ne moraju da se prijavljuju smatraju se i korisnici privremene naknade – invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. Uplata novca ovim građanima kreće u petak, 15. maja.

Šta je sa deviznim penzionerima

Građani koji primaju samo penzije iz drugih država moraju da se prijave ili online ili putem kontakt-telefona.

Ko mora da se prijavi

Svi građani Srbije koji su na dan 24. aprila 2020. imali punih 18 godina i aktivno prebivalište u zemlji, sa važećom ličnom kartom, a da nisu penzioneri Fonda PIO i korisnici novčane socijalne pomoći. Oni koji koriste neku drugu vrstu socijalne pomoći takođe moraju da se prijave da bi ostvarili pravo na novac.

Moram li da imam prebivalište u Srbiji

Da.

Pravo na sto evra imaju isključivo punoletni građani Srbije (da su punoletni na dan 24. aprila 2020.) sa aktivnim prebivalištem u Srbiji i sa važećom ličnom kartom.

Šta ako mi je istekla lična karta

Ko nema ličnu kartu – neće ni moći da dobije sto evra.  Samo oni kojima je lična karta istekla tokom trajanja vanrednog stanja (između 15. marta i 6. maja), moći će da se prijave i podignu svoj novac bez pravljenja nove lične isprave.

Punoletan sam, a nemam ličnu kartu

Bez lične karte ne postoji mogućnost prijave za sto evra.

Nemam račun u banci, a pri prijavi moram da unesem ime banke

Onaj ko nema račun u obavezno polje na sajtu Uprave za trezor unosi ime banke u kojoj želi da podigne novac.

Šta ako mreža „zabaguje“ prilikom prijave

Na internet stranici Trezora idp.trezor.gov.rs moguća je provera da li je građanin prijavljen, odnosno, da li su njegovi podaci uspešno uneti u sistem. Odgovor se dobija takođe unosom JMBG i broja lične karte. Postoji i opcija „prijavi problem“ sa funkcionisanjem aplikacije ili procesom isplate pomoći, ali ona će biti omogućena od 15. maja.

Od petka, 15. maja, postojaće i mogućnost telefonske prijave.

Trenutno sam van Srbije – mogu li online da se prijavim iz neke druge države

Pristup internet stranici Trezora – https://idp.trezor.gov.rs/ moguć je i iz drugih zemalja, što je Nova.rs proverila u slučaju Crne Gore. Potvrda prijema prijave za sto evra moguća je samo za one koji unesu svoj JMBG i važeći broj lične karte.

Kada mi sto evra „leže“ na račun?

Za domaće penzionere i korisnike novčane pomoći uplata 100 evra kreće u petak 15. maja. Za ostale punoletne građane koji imaju pravo na ovu pomoć, uplate će ići sukcesivno, na svakih pet dana.

Za isplatu pomoći od sto evra punoletnim građanima Srbije u budžetu je namenjeno 60 milijardi dinara.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram