Fabrika namenske industrije Zastava oružje neće morati da izmiri dug od 2,6 milijardi dinara gradu Kragujevcu, jer je lokalna samouprava donela odluku da ga otpiše i konverzijom pretvori u osnovni kapital, piše danas Politika.

Komentari

Vaš komentar