Foto:Shutterstock

Skupštinski Odbor za finansije usvojio je danas Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu, koja je predala 527 revizorskih izveštaja, i prosledla poslanicima na razmatranje.

Predsednik DRI i generalni državni revizor Duško Pejović predstavio je izveštaj i naveo da je DRI u 2021. imala za 23 odsto više revizorskih izveštaja nego, na primer, 2018. godine.

Istakao je da su utvrđene greške kod pripremnih radnji za sastavljanje finansijskih izveštaja od 13,12 milijardi dinara, a da su nepravilnosti u poslovanju u vezi sa iskazanim podacima 69,19 milijardi dinara. Prema njegovim rečima, ukupne nepravilnosti kod rashoda i izdataka iznose 2,08 milijardi dinara, a nepravilnosti kod rashoda za zaposlene – 1,06 milijardi.

Pejović je rekao da je javnim nabavkama posvećena najveća pažnja i istako da revizija obuhvata javne nabavke tokom dve godine, 2019. i 2020. i objasnio da se po proceni rizika vodio čitav revizorski proces. Kazao je ukupno 827 milijardi dinara dato za nabavke za ove dve godine, od toga 438 milijardi za 2019, a 390 milijardi za 2020.

„Mi smo revidirali 120,14 milijardi ili ukupno 4,5 odsto od ukupno ugovorenih vrednosti koje se odnose na javne nabavke i utvrdili smo da se 61 milijarda odnosi na 2019. godina, a 59 milijardi na 2020. godinu“, poručio je Pejović.

EPS izdvojio najviše za javne nabavke

Naglasio je da su najveći subjekti koji su izdvojili za javne nabavke u ovom periodu EPS (25,5 milijardi dinara), Srbijašume 7,5 milijardi i Srbijavode sedam milijardi.

Dodao je da javni dug Srbije 31. decembra 2019. godine bio 52,93 odsto, a na kraju 2020. godine 58,23 odsto BDP-a.

Nakon rasprave, Odbor je utvrdio Predlog zaključka, povodom razmatranja navedenog Izveštaja, i uputio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Članovi Odbora su na sednici doneli i Odluku o davanju saglasnosti na Predlog finansijskog plana Državne revizorske institucije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, koji je podnela Državna revizorska institucija.

Što se tiče finansijskog plana za 2023. i projekcija za 2024/25 godinu DRI je predložila 1.113.053.000 dinara, od čega se 93 odsto odnosi na neto plate, poreze i doprinose.

Sednicom je presedavao presednik Odbora Veroljub Arsić, a narodni poslanici Mroslav Aleksić i Nebojša Zelenović bili su protiv usvajanja Izveštaja o radu DRI za 2021. godinu.

Aleksić je naveo da ne postoje upredni podaci izveštaja, ali i da nijedna stranka vlasti nije bila predmet revizije, za razliku od opozicionih stranaka.

BONUS VIDEO -Žestoka rasprava na sednici Odbora za zaštitu životne sredine u Majdanpeku

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare