Foto: EPA/PETER SCHNEIDER, Shutterstock

Iako je prošlo sada već više od godinu dana od kada su građani mogli da bez naknade zamene istekle serije novčanica švajcarskih franaka, neki građani kod sebe još uvek imaju istekle "švajcarce", a u slučaju da misle da se nalaze u "bezizlaznoj situaciji" oni na raspolaganju i dalje imaju opcije kako mogu da zamene ove istekle novčanice. Iako u nekim bankama i menjačnicama u Beogradu nismo uspeli da zamenimo isteklu seriju "švajcaraca", otkrili smo i gde to može da se učini.

Narodna banka Srbije (NBS) je tokom 2020. i 2021. godine pozivala građane koji poseduju novčanice osme serije švajcarskog franka blagovremeno zamene te novčanice, s obzirom na najavu Nacionalne banke Švajcarske o povlačenju novčanica osme serije iz opticaja u prvoj polovini 2021. godine.

Preporuka građanima je tada bila da što pre, ne čekajući krajnji rok obave polaganje na devizni račun, prodaju za dinare ili zamenu za devetu seriju novčanica švajcarskog franka. Kako navode u Narodnoj banci Srbije za portal Nova.rs, veliki broj građani je poslušao savet i uspeo da blagovremeno i bez dodatnih troškova izvrši zamenu predmetnih novčanica.

Međutim, neki građani ipak to nisu učinili, a za sve one koji su se našli u ovoj situaciju i dalje postoji mogućnost da taj novac zamene, doduše ne pod pogodnostima i tako lako kao što je to bilo do predviđenog roka za zamenu 31. maja prošle godine.

Iz Narodne banke Srbije za portal Nova.rs pojasnili su koje su sve opcije ostale na raspolaganju građanima sa isteklim „švajcarcima“:

1 – Zamena (za istu ili drugu valutu) ili prodaja (za dinare) kod poslovnih banaka u Srbiji, koje nisu u obavezi, ali, ukoliko prepoznaju poslovni interes, mogu izvršiti zamenu/otkup vanopticajnih novčanica švajcarskog franka, uz samostalno određivanje visine naknade za izvršenu uslugu.

2 – Prodaja ovlašćenim menjačima, koji takođe nisu u obavezi, ali mogu izvršiti otkup, opet uz naknadu čiju visinu sami određuju.

3 – Zamena u Švajcarskoj, i to, na šalterima Nacionalne banke Švajcarske, odnosno, na šalterima ovlašćenih agencija, uz napomenu da za sada ne postoji vremensko ograničenje za zamenu, ali da može postojati ograničenje u visini iznosa koji se podnosi na zamenu.

Oni koji se opredele za ovu opciju treba da informišu o detaljima na https://www.snb.ch/en/mmr/reference/instr_recalled_notes/source/instr_recalled_notes.en.pdf, budući da je Narodna banka Srbije povremenim proverama na zvaničnom sajtu Nacionalne banke Švajcarske primetila da se uslovi zamene s vremena na vreme menjaju, pa je tako, u jednom trenutku, što trenutno nije moguće, postojala i opcija zamene slanjem novčanica putem pošte.

„Posebno ističemo da je Narodna banka Srbije, uzimajući u obzir kratak vremenski period od dana kada je Nacionalna banka Švajcarske objavila datum povlačenja novčanica osme serije (28. april 2021.) do dana kada su novčanice povučene iz opticaja (30. april 2021.), omogućila građanima dodatni vremenski period da kod poslovnih banaka izvrše zamenu predmetnih novčanica bez naknade, odnosno poslovnim bankama da kod Narodne banke Srbije bez naknade mogu zameniti novčanice osme serije švajcarskog franka. NBS je od banaka primala ove novčanice bez uobičajene naknade za zamenu novčanica efektivnog stranog novca povučenih iz opticaja sve do 31. maja 2021. godine – čime smo omogućili dodatni rok od mesec dana da banke i ovlašćeni menjači bez naknade od građana primaju novčanice osme serije „švajcaraca“ na devizne račune, otkupljuju ih ili vrše zamenu za novčanice devete serije švajcarskog franka“, naveli su iz Narodne banke Srbije za portal Nova.rs.

Narodna banka Srbije je za naš portal navela da je u toku najintenzivnijeg perioda zamene novčanica osme serije švajcarskog franka, tokom maja prošle godine, ukupno zamenjeno novčanica u vrednosti 227,1 milion švajcarskih franaka.

„Imajući u vidu činjenicu da građani koji i dalje poseduju novčanice osme serije švajcarskog franka ta sredstva ne drže na računima kod poslovnih banaka, Narodna banka Srbije ne raspolaže podacima o potencijalnom iznosu tih sredstava koja su u posedu građana“, odgovorili su u ovoj instituciji na naše pitanje o tome koliko je još potencijalno „ostalo“ isteklih „švajcaraca“ kod građana.

Pogledajte isteklu seriju švajcarskih franaka koja je povučena iz opticaja.

Švajcarski franci, moneta, pare, zamena franaka
Foto: snb.ch

Reporter portala Nova.rs pokušao je da proveri da li banke menjaju istekle „švajcarce“, pa su u nekim beogradskim bankama istakli da ne menjaju više franke i da proba, odnosno pita u Narodnoj banci Srbije navodeći da je rok za zamenu odavno istekao.

Našem reporteru je sugerisano da proba u ekspoziturama NLB Komercijalne banke. Kontaktirali smo tu banku, a njihov odgovor prenosimo u celosti:

„Građani mogu da zamene švajcarske franke istekle osme serije, čiji je rok za zamenu bio kraj maja prošle godine, u svim ekspoziturama NLB Komercijalne banke, s tim što je poželjno da zamenu većih iznosa unapred najave. Tarifa za zamenu podrazumeva procenat naše, kao i troškove ino banke“.

Pored banaka, naš reporter je odlučio da proveri da li „švajcarce“ može da zameni u menjačnicama, pa je nakon sugestija otišao u menjačnicu „Pirana“ u Čika Ljubinoj u Beogradu, gde je uspeo da zameni istekle švajcarske franke.

Zaposleni u menjačnici su nam naveli da im i dalje dolaze građani da menjaju isteklu seriju švajcarskih franaka.

Građani švajcarske franke mogu da prodaju za dinare ili da menajaju u evre. Kurs isteklog „švajcarca“, kada se preračuna sve, bio je oko 10-ak dinara manji od kurs po kom se menja regularni švajcarski franak.

„Ima ljudi, još dolaze da menjaju švajcarske franke i mi menjamo bez problema isteklu seriju“, ističu nam u ovoj menjačnici.

BONUS VIDEO – Krah kriptovaluta? – gosti Dragan Varagić i Vitomir Jevremović

Pratite nas i na društvenim mrežama:
Facebook
Twitter

Instagram