Novica Tončev; Foto: Peđa Milosavljević/Starsport

UEFA i FIFA su pre nepunih mesec dana reagovale zbog mešanja politike u srpski fudbal, insistirale su na izboru novog rukovodstva do kraja godine, proterivanju političara i izmeni Statuta, a Novica Tončev, ministar bez portfelja u Vladi Srbije i predsednik FS Regiona istočne Srbije, posle svega traži od FSS da donese odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o sportu.

Još jedna epizoda iz rubrike „verovali ili ne“ u našem fudbalu, u kojem odavno ništa nije nemoguće, ali svaki put kao da stignemo do novog nivoa „igrice“.

„Ministar u Vladi Republike Srbije Novica Tončev, traži od FSS da donese odluku koja je u suprotnosti sa zakonom. Nije vic, iako tako zvuči. Zakon o sportu nedvosmisleno zabranjuje da političari budu u upravnim odborima klubova ili saveza“, napisao je Mirko Poledica, predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera „Nezavisnost“, prenoseći naslov iz „Sportskog žurnala“ koji glasi:

„Tončev: Tražimo ukidanje starosne granice i stavke o političarima u savezu“.

Ujedno, ministar bez portfelja u Vladi Srbije i predsednik FS Regiona istočne Srbije traži nešto što je u direktnoj suprotnosti sa zakonom države Srbije.

Zakon o sportu, donet 2016. godine, u Članu 33. kaže da „lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke ne mogu biti članovi uprave sportske organizacije, uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika sportske organizacije“, što u FSS jeste slučaj.

„Nismo saglasni ni sa odredbom da neko ko se bavio politikom u poslednjih godinu dana ne može da se kandiduje za predsednika. Kao da je politika miraz, pa kad prestanemo da se bavimo politikom, taj miraz nosimo kući. Preveli smo 17 statuta nacionalnih saveza članica UEFA i to nigde ne stoji u njihovim aktima. Svuda piše da statuti moraju da se usklade sa nacionalnim zakonima. Ove neko želi da iz straha za svoje pozicije uradi statut i izglasa ga na brzinu“, poručio je Novica Tončev, prenosi „Sportski žurnal“.

PROČITAJTE JOŠ

Kako se dalje navodi, na spisku prigovora „istočnjaka“ se nalazi i predviđena starosna granica da prvi čovek FSS ne sme da bude stariji od 70 godina.

Pored toga, kako je iznad navedeno, ministar u Vladi Srbije ne poznaje zakone sopstvene države, a ceo Član 33. Zakona o sportu glasi ovako:

Radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti sportska organizacija može se osnovati kao udruženje (u daljem tekstu: sportsko udruženje) ili kao privredno društvo (u daljem tekstu: sportsko privredno društvo), u skladu sa ovim zakonom, a na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se opšti propisi o udruženjima, odnosno privrednim društvima.

Članovi uprave sportske organizacije, uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika sportske organizacije ne mogu biti sledeća lica:

1) osnivači, vlasnici udela ili akcija, zastupnici, likvidacioni upravnici, zaposleni ili članovi sportske organizacije koja se takmiči u istom rangu takmičenja;

2) članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom;

3) lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke;

4) vlasnici i članovi organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici;

5) sportski posrednici u odgovarajućoj grani sporta;

6) koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, dok traju pravne posledice osude;

7) koja ne mogu biti članovi organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanju javnih dužnosti.

U sportskoj organizaciji ne može biti zaposleno lice koje je zaposleno u sportskoj kladionici ili je vlasnik ili član organa sportske kladionice.

Foto: Srđan Stevanović/Starsport

Upravo je Novica Tončev krajem jula rekao je da su UEFA i FIFA tražile od FSS da do polovine decembra izabere novo rukovodstvo po demokratskim principima.

„Hoćemo da izbacimo politiku iz fudbala. U Statutu UEFA ne pominju se pojedinci, ali piše da država ne može da se meša u rad sporta. Znači, institucije države, Vlada, Skupština, da se ne mešaju u fudbal“, rekao je tada predsednik FS regiona Istočne Srbije za radio „Slobodna Evropa“.

FSS je 15. jula usvojio novi Nacrt Statuta, po kome državni i partijski funkcioneri ne mogu istovremeno da budu i na pozicijama u fudbalu i dao ga na javnu raspravu u narednih mesec dana, koja je završena u nedelju.

Procedura dalje nalaže da Izvršni odbor FSS uputu predlog Statuta članovima Skupštine, a oni bi tokom septembra trabelo da usvoje najviši akt.

BONUS VIDEO: „A sad adio“ i suze Dejana Savića

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)