Ilustracija; Foto: Ana Marković/Nova.rs

Sezona letovanja je skoro gotova, a u mnoštvu zadovoljnih putnika koji sabiraju utiske i dele fotografije s mora, ima i onih koji na društvenim mrežama vode bitku protiv pojedinih turističkih agencija koje su im upropastile odmor. Naravno, postoji bolja adresa za žalbe na račun turističkih agencija.

Nekad smo sami krivi što se odmor iz snova pretvorio u košmar. Ipak, kad organizaciju prepustimo agenciji, ne računamo na to da će se prvog dana letovanja ispostaviti da u hotelu nema mesta; da se turistički vodič neće javljati na telefon; da će grupa putnika bukvalno ostati da prenoći na ulici… A dešavalo se i to ovog leta.

Kome ti ljudi mogu da se obrate?

Turistička agencija – organizator putovanja

Prva adresa je sama turistička agencija. Pretpostavka je, naravno, da ste reagovali na licu mesta i pokušali da otklonite problem. Ukoliko ugovorne obaveze turističke agencije nisu ispunjene, u roku od 30 dana možete da podnesete pismeni prigovor organizatoru putovanja, u kojem ćete navesti koji deo ugovora nije ispunjen i šta očekujete od agencije.

Turistička agencija vam izdaje potvrdu o prijemu i dužna je da vam odluku o rešavanju dostavi osam dana od dana prijema. Odgovor na reklamaciju mora da sadrži odluku da li agencija prihvata prigovor, kao i predlog rešavanja reklamacije. Za osnovani prigovor agencija je dužna da putniku vrati razliku između ugovorene cene i cene snižene srazmerno neizvršenju usluge, navodi se na sajtu Putuj sigurno.

Ukoliko agencija smatra da je vaša žalba neosnovana, a vi ste i dalje nezadovoljni – sledeći korak mogao bi da bude podnošenje žalbe turističkoj inspekciji.

Turistička inspekcija

Turistička inspekcija radi u okviru Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, i njen zadatak je da ispita poslovanje agencija i da nastupi kao posrednik u rešavanju spora.

„Turistički inspektor po prijavi utvrđuje činjenice, da li je prigovor putnika osnovan, da li i koje usluge nisu izvršene ili su nepotpuno izvršene, odnosno da li postoji osnov za srazmerno sniženje cene. Turistički inspektor, iako je utvrdio da je prigovor putnika opravdan, nema ovlašćenje da naloži agenciji da oštećenom putniku vrati razliku u ceni, jer nije ovlašćen da utvrđuje koliki će to iznos biti, tako da nadalje putnik može da ostvari svoja prava i razliku u ceni dogovori sa agencijom u vansudskom poravnanju ili da podnese tužbu nadležnom sudu“, navedeno je iz turističke inspekcije za Potrošački savetnik.

Jasno je, u slučaju da se ni posredstvom inspektora situacija ne reši, ide se na sud.

Ipak, ukoliko je sporna agencija članica YUTA-e, Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, postoji i opcija.

Arbitražni sud YUTA

U tužbi Arbitražom sudu YUTA treba da precizirate osnov i iznose po osnovu sniženja cene aranžmana i nastale materijalne troškove koji potražujete na ime neadekvatno pruženih usluga od strane Organizatora putovanja i priložiti sve dokaze kojima potvrđujete navode iz tužbe, navodi se na sajtu.

Pročitajte još:

U nadležnosti Arbitražnog suda YUTA je utvrđivanje osnovanosti zahteva i to samo putnika iz jednog ugovora o putovanju, a ne grupne žalbe putnika, za naknadu materijalne štete i sniženja cene na ime neizvršene, odnosno delimično neizvršene usluge iz programa putovanja. Zahtevi za naknadu nematerijalne štete (za izgubljenu dobit, duševnu bol, izgubljeno vreme i slično), ne mogu biti predmet arbitražnog postupka, već sudskog postupka i veštačenja pred nadležnim sudom, ali se može pred Arbitražom postići mirenje uz saglasnost stranaka u sporu. Postupak se završava po pravilu za oko 30 dana od dana obezbeđenja svih dokaza i ostalih preduslova za odlučivanje.

Napominje se da arbitražna presuda ima snagu sudske presude i da se izvršava prema propisima o izvršnom postupku. Nezadovoljna stranka u drugostepenom postupku pred nadležnim sudom može pokrenuti postupak za poništaj arbitražne presude, ali prethodno mora izvršiti arbitražnu presudu.

***
Bonus video: Najlepša jezera Srbije

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)