Zeleni venac Foto: Jeremija Stanojević/Muzej grada Beograda

Promocija knjige „Jeremija Stanojević – Fotografije“, čiji su urednici dr Angelina Banković, muzejska savetnica Muzeja grada Beograda, i umetnik Ivan Petrović, urednik Centra za fotografiju, biće održana u četvrtak, 23. februara od 18 časova, u Кonaku kneginje Ljubice.

U knjizi je reprodukovano 190 od 2.286 fotografija koliko se čuva u fondu Jeremije Stanojevića u Muzeju grada Beograda, sa namerom da se ilustruje njegovo stvaralaštvo i ukaže na složenu multidisciplinarnu, estetsku i kulturno-društvenu komponentu. Imajući u vidu potencijal ovih fotografija kao ostvarenja u domenu vizuelne kulture, ali i njihove šire društvene primene, u pristupu odabira i koncipiranja fotografija urednici su se rukovodili isticanjem njihove estetske komponente.

Foto: Jeremija Stanojević/Muzej grada Beograda

Ovo izdanje istovremeno predstavlja zbornik radova za koji su svoje priloge dala četiri autora: Ivan Petrović, Mihailo Vasiljević, Ana Ereš i Angelina Banković. Autori su posmatrali Stanojevića i njegovu delatnost iz nove i drugačije persperktive, a svoje polazište pronašli su kako u istoriji fotografije tako i u multidisciplinarnom pristupu koji pružaju studije vizuelne kulture i kolekcionarstva, kao i muzejske studije.

Pukovnik Jeremija Stanojević (1881–1950) i njegov poduhvat fotografisanja glavnog grada, koji je realizovan krajem dvadesetih i početkom tridesetih godina 20. veka, dobro je poznat u krugovima onih koji se profesionalno, ili iz hobija, bave Beogradom, ali i onih koji se interesuju za domaću istoriju fotografije.

Resavska ulica Foto: Jeremija Stanojević/Muzej grada Beograda

Pošto su njegove fotografije najčešće bile korišćene na izložbama i u publikacijama, primarno kao ilustracije Beograda između dva svetska rata i kao izvor za proučavanje istorije arhitekture i urbanizma, pri koncipiranju ove knjige namera je bila da se istraže i predstave aspekti kako fonda i kolekcije Jeremije Stanojevića tako i njegove ličnosti, jer je uočeno da tome u ranijim istraživanjima nije bilo posvećeno dovoljno pažnje.

Uskočka ulica Foto: Jeremija Stanojević/Muzej grada Beograda

Stanojević je sada prikazan kao fotograf, a njegov rad u konteksu vizuelnog medija, a ne isključivo kao dokumenta. U tom smislu, autori ove knjige su prevashodno nastojali da istaknu potencijal Stanojevićevog ostvarenja kao dostignuća koje prevazilazi dosadašnje obrasce vrednovanja i kvalifikacije, čime je njeno težište usmereno na same fotografije.

Na promociji će govoriti recenzenti dr Zlata Vukasnović-Macura i prof. dr Milan Popadić, kao i autori knjige.

Bonus video: Beogradska lepotica vraća stari sjaj

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar