Foto: Promo

Izložba "Dizajn enterijera u kontekstu" Natalije Đukić i Predraga Maksića biće otvorena u Maloj galeriji ULUPUDS-a 26. septembra, a trajaće do 4. oktobra.

Pravljenjem neke vrste preseka svog četvorogodišnjeg rada (2018-2022), izlaganjem odabranih radova iz oblasti projektovanja stambenih enterijera, autorski tim, Natalija Đukić i Predrag Maksić, svoj rad usmeravaju ka široj javnosti. Pozivaju na dijalog, raspravu, istovremeno pokazujući proces svog rada i proizvodnje, nagoveštavajući poziciju koju autor i delo zauzimaju u sistemu odnosa, mesto ili funkciju koja se pripisuje korisniku prostora, ali i kreativno ponašanje stvaraoca-arhitekte kroz niz stanja i gestova od kojih je sastavljen njegov rad i koji se u svakom pojedinačnom delu ponavlja kao uzorak ili trag koji se sledi.

Foto: Promo

Svoj rad arhitekte posmatraju sa trostrukog stanovišta – estetskog (kakav će biti materijalni izraz rada), istorijskog (kako će se rad uvrstiti u splet umetničkih referenci) i socijalno-ekonomskog (kako pronaći koherentnu poziciju, sa obzirom na trenutno stanje proizvodnje u arhitektonskoj i enterijerskoj produkciji i društveno-ekonomskim odnosima). U radovima prikazanim na izložbi možemo iščitati društveno-profesionalne modele i primenjivanje različitih metoda proizvodnje na te modele kada umetnik deluje u okvirima stvarne proizvodnje roba i usluga, težeći da sa gledišta sopstvene prakse, izbriše granice izmešu estetske i utilitatne funkcije enterijera.

Svaki rad u arhitekturi poseduje sopstveni svet formi, sopstvenu putanju i skup problema koji ga interesuju, međutim, Natalija Đukić i Predrag Maksić dele nešto mnogo značajnije – zajednički teorijski i praktični okvir u kome deluju, odnosno sferu međuljudskih odnosa. Zahvaljujući njihovim delima na scenu stupaju društveni odnosi, temeljeći svoju praksu na bliskosti, interakciji sa korisnikom, sa gledaocem u okviru estetskog iskustva koje mu je u okviru ove izložbe ponuđeno. Iako ne umanjuju važnost vizuelnog, ipak relativizuju njegovo mesto u izložbenom protokolu u kome komunikacijski procesi u konkretnom vidu postaju oruđa, sredstva kojim se povezuju pojedinci.

Foto: Promo

– Analizirajući koherentnost ponuđenih formi, simboličku vrednost „sveta“ koji nam se predlaže i sliku međuljudskih odnosa koji se u njemu odvijaju, zaključujemo da autori nude kroz svoje eksperimente, nove „životne mogućnosti“, koji postaju ostvarivi kroz stvaranje novih modus vivendi, koji dovode do ispunjenijeg života i mnogostrukih plodonosnih preplitanja sudbina. Autori ne žele da predstavljaju utopije, već da izgrađuju konkretan životni prostor. Radovi predstavljaju mikroteritorije relacija istraživane kroz temu stanovanja, postavljene u dubinu savremenog „socijusa“. Reč je o eksperimentima koji su posredovani prostornom organizacijom, odnosom površina i predmeta koji se istovremeno odvijaju u prostoru i vremenu gradeći koherentno strukturno jedinstvo projektovanih i izvedenih enterijera. Isečak četvorogodišnjeg rada autora izložbe definisan je odnosima snaga i borbom koju kao stvaraoci vode kako bi taj tematski mikrokosmos (projektovanje stambenih enterijera) očuvali ili promenili – napisala je docent Natalija Bogdanović.

Natalija Đukić Rođena je 1984. godine u Beogradu. Školovala se na Istituto Europeo di Design, Milano, Italija, kao i na Fakultetu za umetnost i dizajn, gde stiče zvanje Master primenjeni umetnik, oblast dizajn enterijera. Doktorand je na doktorskim studijama Fakulteta primenjenih umetnosti, studijski program Dizajn enterijera. Godine 2009. sa partnerom Predragom Maksićem osnovala je dizajnerski Studio Pilastro, u okviru koga je realizovala značajan broj projekata enterijera u zemlji i inostranstvu. Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama i dobitnik je više međunarodnih nagrada za dizajn. Član je programskog tima Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Kao nastavnik radi na Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd. Član je ULUPUDS-a i ŽAD-a.

Bonus video: Izložba Ervina Vurma u Muzeju savremene umetnosti

Komentari

Svi komentari (0)