Miroslav Đorđević, Miroslav Djordjević, naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, gost, emisija Pregled dana Newsmax Adria
Miroslav Đorđević Foto: Newsmax Adria

Imamo referednum, mada kao da ga nema. Kampanja će evidentno trajati osam dana, ako je bude kad prođu praznici. Do tada traju okrugli stolovi, polemišu pravnici o razlozima za i protiv. Ovo je pitanje iznad politike misli gost "Pregleda dana" naučni saradnik Instituta za uporedno pravo Miroslav Đorđević.

Upitan zašto kao član Radne grupe, koja je radila na izradi amandmana za promenu Ustava 2006 ., zastupa tezu da građani treba da izađu i zaokruže – da, Đorđević kaže da je Ustav iz 2006. predvideo da o pitanjima pravosuđa, a ove izmene se tiču isključivo njih, građani moraju da se izjasne na referendumu.

„Kako je Ustavom iz 2006. godine ukinut cenzus za njegovu promenu danas je praktično dovoljno da koliko god građana izađe, ukoliko je više od pola – za, izmene će se smatrati usvojenim. Međutim, postoji velika razlika u legitimitetu ukoliko izađe više ili manje građana“, rekao je on i apelovao na sve građane da, kako god da misle, izađu na referendum.

Pogledajte celokupno gostovanje Miroslava Đorđevića u „Pregledu dana“: