Imamo referednum, mada kao da ga nema. Kampanja će evidentno trajati osam dana, ako je bude kad prođu praznici. Do tada traju okrugli stolovi, polemišu pravnici o razlozima za i protiv. Ovo je pitanje iznad politike misli gost "Pregleda dana" naučni saradnik Instituta za uporedno pravo Miroslav Đorđević.

Komentari

Vaš komentar