Foto: Shutterstock

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja u Srbiji, u poslednje tri godine u autobusima stradalo je čak 85 dece.

Agencija za bezbednost saobraćaja povodom početka školske godine još jednom podseća organizatore organizovanog prevoza dece na uslove koje moraju da ispune vozači i vozila kojim se vrši organizovani prevoz dece.

Kako navode, organizator je dužan da najkasnije 48 časova pre otpočinjanja prevoza obaveštava nadležni organ unutrašnjih poslova o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u izvođenju putovanja.

Uslovi koje mora da ispunjava vozač koji obavlja organizovani prevoz dece propisani su Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019 i 61/2019), a podrazumevaju da vozač mora imati najmanje 27 godina, da je psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom, da ima lekarsko uverenje o sposobnosti koje nije starije od godinu dana, da je pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova, kao i da poseduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača.

Organizovani prevoz dece obavlja se autobusom koji poseduje potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila ne stariju od 30 dana i koji ima ispravne sigurnosne pojaseve za sva deklarisana sedišta.

Agencija podseća da prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece prevoz se ne sme započeti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem.

Takođe, podsećaju da grupa od tridesetoro dece mora imati najmanje jednog grupnog pratioca u saobraćaju, dok je za grupu veću od tridesetoro dece potrebno da bude prisutno najmanje dva grupna pratioca. Kako piše RTV, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima brzina autobusa kojim se organizovano prevoze deca ograničena je na 70 km/h, a na auto-putu na 90 km/h.

Bonus video: Najlakši način da naučite decu pravilnom ponašanju u saobraćaju

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook Twitter Instagram

Tagovi

Komentari

Svi komentari (0)