Poslušajte neprijatan razgovor između Anđele i Mitra.