Ovaj radni prostor se sastoji od samo jedne prostorije od 72 kvadratna metra, koja je delimično prekrivena providnim zidom.

Tačnije, zidovi su na jednoj strani napravljeni od 11 centimetara debelog fiberglasa i pružaju spektakularni pogled s radnog mesta na okolinu.
Zaposlenima se, zato, čini kao da rade iz same šume.