U jednom nacionalnom parku u Engleskoj postoji veliki problem u pomaganju ljudima u nevolji, kojima je medicinska pomoć potrebna na terenima koji nisu lako dostupni. Zbog toga su se lekari udružili sa proizvođačima mlaznih odela da bi utvrdili da li mogu da stignu brže u pomoć pacijentima na nepristupačnim lokacijama.