Koronavirus je respiratorni virus koji se prenosi sa čoveka na čoveka kapljično. Ako kapljice koje sadrže virus dospeju na površinu ili se šire preko kontaminiranih ruku obolelih, neko drugi se takođe može zaraziti dodirivanjemtih površina, a zatim svog očiju, usta ili nosa.