Smatra se da su se prvi put pojavili u verskim školama propovedajući tvrdu struju Islama. Na paštuanskom jeziku njihovo ime znači „studenti“ a finansirani su uglavnom od strane Saudijske Arabije, ali i uzgajanjem i prodajom opijumskog maka, glavnog sastojka heroina.

Avganistanci, umorni od bahatosti mudžahedina i unutrašnjih borbi pošto su proterani Sovjeti, uglavnom su pozdravili dolazak Talibana. Njihova rana popularnost mogla je uglavnom da se zahvali njihovim uspehu u iskorenjivanju korupcije, zaustavljanju bezakonja i pretvaranju puteva i oblasti pod njihovom kontrolom u teritorije bezbedne za cvetanje trgovine.

Ali su Talibani takođe uveli ili podržali kažnjavanje u skladu sa svojim strogim tumačenjem Šarije – kao što su javna pogubljenja osuđenih ubica i preljubnika i amputacije osoba proglašenih krivim za krađu.

Muškarci su morali da puštaju bradu, a žene da nose burke.

Talibani su takođe zabranili televiziju, muziku i bioskop, i nisu odobravali da devojčice od 10 godina ili starije idu u školu.

Tagovi