Kako razviti ekološku svest

Video dana 26. jul. 202108:12 > 09:13
Podeli:

Svest građana o potrebi očuvanja životne sredine kroz organizovanu borbu za čistu zemlju, vazduh i vodu, jača iz dana u dan. Toj ekološkoj osvešćenosti doprinosi i angažman na ličnom planu, kako bi se sačuvala okolina u kojoj živimo i radimo.

Jedan od načina očuvanja životne sredine je i naš odnos prema otpadu koji svakodnevno proizvodimo. Pažljivim razvrstavanjem i odlaganjem ambalaže kojom smo zatrpani, doprinosimo da se već korišćeni materijali prerade i posluže za proizvodnju nove ambalaže, čime se znatno štedi energija i čuva životna sredina. Za reciklažu su pogodne aluminijumske konzerve, staklene i plastične flaše, papir. 

Poseban vid motivacije za preradu ambalaže jeste njeno odlaganje u reciklomate koji nam omogućavaju da, prema vrsti ubačene ambalaže, dopunimo karticu za javni prevoz. Spoj praktičnog i korisnog. A pospešuje i ekološku svest.